Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Statement ActionAid over de aankomende klimaatonderhandelingen in Bonn

Statement ActionAid over de aankomende klimaatonderhandelingen in Bonn

Baout Island in Senegal ondervindt ernstige effecten van klimaatverandering.
Baout Island in Senegal ondervindt ernstige effecten van klimaatverandering. Onregelmatige regenval, stijgende zeespiegels en verzilting van het land hebben landbouw onmogelijk gemaakt. © Clément Tardif/ActionAid

Volgende week, van 17 tot 27 juni 2019, vinden de mid-jaarlijkse VN klimaatonderhandelingen plaats in Bonn, Duitsland.

ActionAid roept rijke landen op om eindelijk hun beloftes na te komen en financiële steun te leveren aan arme landen. Deze landen worden het hardst door klimaatverandering geraakt, terwijl zij er het minst aan hebben bijgedragen.

Harjeet Singh, internationaal expert op klimaatverandering van ActionAid, zegt:

“Jarenlang hebben rijke landen een financiële oplossing om de hardst geraakte gemeenschappen te helpen tegengehouden. Juist deze essentiële steun hebben zij nodig om zich te herstellen van verlies en schade door klimaatverandering, zeespiegelstijging en klimaatrampen. Nu ligt dit urgente issue eindelijk op tafel tijdens de Bonn klimaatonderhandelingen.”

“Mozambique, een van ’s werelds armste economieën, was recentelijk gedwongen om meer IMF leningen te nemen om zich te kunnen herstellen van de verwoestende cycloon Idai. Ook dit is weer een voorbeeld van hoe landen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering er de hoogste prijs voor betalen. Het is hoog tijd dat diegenen die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis instemmen met progressieve, financiële oplossingen die niet langer de schulden en last bij ontwikkelingslanden leggen.”

“Maar de kans dat de klimaatonderhandelingen de wereld eindelijk op de koers krijgen om verdere klimaatrampen tegen te gaan loopt het risico om door de grote vervuilers te worden gekaapt. In de 3 jaar sinds het Parijs Akkoord, hebben de 5 grootste publieke olie en gas bedrijven meer dan 1 miljard dollar uitgegeven aan misleidende klimaatlobby. Vervuilende industrieën hebben duidelijk een belangenverstrengeling en zouden geen plek aan tafel bij de klimaatonderhandelingen moeten hebben.”

“Jongeren en grassroots activisten gaan steeds vaker de straat op om klimaatactie te eisen en hun regeringen aan te spreken op hun moedwillig gebrek aan ambitie om de klimaatcrisis aan te pakken. Een dosis van hun energie en drive is wat nodig is om landen op koers te houden om de wereldwijde doelen te halen die opwarming van de aarde beperkt tot 1.5°C en catastrofale klimaatverandering voorkomt.”