Home - Actueel - Duurzame aarde - Mijnbouw - Conflictmineralen: Reactie op Consultatie Wet Uitvoering (EU) Verordening

Conflictmineralen: Reactie op Consultatie Wet Uitvoering (EU) Verordening

In de Democratische Republiek van Congo, Burundi en Oeganda wordt het winnen van grondstoffen in verband gebracht met veel conflict. Deze landen, uit het Grote Merengebied van Afrika, zijn grondstofrijk en halen veel van hun inkomsten uit het mijnen en verkopen van metalen en mineralen. Het bestuur in deze landen is echter vaak zwak en kan veiligheid voor zijn bevolking niet garanderen. Ondanks de instabiele lokale situaties, mensenrechten schendingen en conflicten blijven landen zoals Nederland grondstoffen importeren. Dit was de aanleiding voor de Europese Unie om in 2017 een Europese Verordening aan te nemen die Europese importeurs van Tin Tantaal, Wolfraam en Goud te verplichten tot passende zorgvuldigheid. Deze verordening geldt op dit moment enkel voor importeurs deze vier mineralen vanuit de hele wereld importeren.

In 2021 zal de Verordening inwerking treden. Voor de implementatie van de EU Verordening is er in Nederland een uitvoeringswet aangenomen. Deze wet specificeert twee elementen die de implementatie van de EU verordening in Nederland mogelijk moet maken. Allereerst wordt de Inspectie Leefomgeving en transport aangewezen als de toezichthouder op de implementatie. Ook spreekt de wet over de sancties die genomen worden wanneer de EU Verordening wordt overtreden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een consultatie de optie opgesteld om te reageren op de Nederlandse Wet Uitvoering (EU) Verordening.
ActionAid geeft in haar reactie op de consultatie op conflictmineralen enkele aanbevelingen om te zorgen dat de implementatie van de EU verordening ook daadwerkelijk de gewenst impact zal hebben voor getroffen gemeenschappen.