Home - Actueel - Vrouwenrechten - Nieuw rapport over het belang van gendergelijkheid binnen handel

Nieuw rapport over het belang van gendergelijkheid binnen handel

Wanneer handels- en investeringsbeleid goed in elkaar steekt, kan het bijdragen aan het beschermen van vrouwenrechten en het bevorderen van gendergelijkheid. Helaas houdt handels- en investeringsbeleid op dit moment vooral nog ongelijkheid in stand, door de belangen van rijke mensen en multinationals te beschermen boven de rechten van vrouwen, mensenrechten en milieu. Het huidig handels- en investeringsbeleid heeft dus vooral nadelig uitgepakt voor vrouwen, met name vrouwen binnen de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen. Bijvoorbeeld vanwege de enorme invloed die bedrijven uitoefenen op overheden, waardoor overheden niet langer investeren in voor vrouwen belangrijke zaken, zoals publieke diensten. Of door het ondermijnen van de landrechten en voedselzekerheid van kleinschalige boerinnen.

Nu er internationaal steeds meer erkenning komt voor het feit dat handel niet los gezien kan worden van gendergelijkheid, staan overheden voor de kans tegemoet te komen aan hun gendergelijksheidsverplichtingen.

Lees meer over eerlijk zaken doen>>