Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Klimaatconferentie in Madrid: ActionAid is erbij

Klimaatconferentie in Madrid: ActionAid is erbij

Komende week start de klimaatconferentie COP25 in Madrid. ActionAid is erbij om te pushen voor echte oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan, zoals een shift naar agro-ecologie. Daarnaast zullen we rijke landen herinneren aan hun belofte om hulp te bieden bij klimaatrampen, waarvan vooral arme landen de dupe zijn. Terwijl zij het minste hebben bijgedragen aan CO2-uitstoot.
Het rapport "Missing Pathways to 1.5°C: de rol van de landsector bij ambitieuze klimaatactie" biedt een antwoord op het alarmerende klimaatrapport dat vorige week werd gepubliceerd door het IPCC.
Tijdens de COP25 zal ActionAid pleiten voor een shift naar agro-ecologie. We moeten onze energie-, voedsel-, en transportsystemen veranderen, want grote industriële landbouw is slecht voor het klimaat. De potentie van agro-ecologie wordt goed uitgelegd in het rapport “Missing Pathways to 1.5°C” dat eerder dit jaar door een alliantie van organisaties, waaronder ActionAid, werd gepubliceerd. © Rhett A. Butler/MongaBay

Afgelopen week riep het Europees parlement officieel een klimaatcrisis uit. En terecht. Rampen als gevolg van klimaatverandering nemen toe in frequentie en omvang. De cijfers zijn schokkend: in een tijdsbestek van 20 jaar (1998-2017) vonden 11.500 rampen plaats. Daarbij kwamen 526.000 mensen om. En alleen al in het afgelopen jaar werden 62 miljoen mensen getroffen door rampen die in de meeste gevallen te maken hadden met extreem weer, zoals droogte en overstromingen.

Vrouwen extra kwetsbaar

Klimaatrampen vinden doorgaans plaats in arme landen waar meisjes en vrouwen al een achtergestelde positie hebben. Daardoor hebben vrouwen maar liefst 14 keer (!) meer kans dan mannen om te overlijden tijdens een ramp. Ook neemt geweld tegen vrouwen, uitbuiting en misbruik tijdens rampen tot wel 70 procent toe.

De sleutel is vrouwelijk leiderschap

Maar vrouwen staan ook het dichtst bij de oplossingen. Uit ervaring en onderzoek van ActionAid blijkt dat het versterken van de positie van vrouwen de beste tactiek is om kwetsbare gebieden te wapenen tegen klimaatrampen. Door deze vrouwen te laten deelnemen aan besluitvorming, wordt hun ervaring en kennis meenomen bij beslissingen rondom preventie, noodacties en wederopbouw. Zo verbetert ook hun positie op de lange termijn.

ActionAid’s rol tijdens de COP25

Tijdens de COP25 zal ActionAid pleiten voor een shift naar agro-ecologie. We moeten onze energie-, voedsel-, en transportsystemen veranderen, want grote industriële landbouw is slecht voor het klimaat. De potentie van agro-ecologie wordt goed uitgelegd in dit rapport dat eerder dit jaar door een alliantie van organisaties, waaronder ActionAid, werd gepubliceerd.

Daarnaast zal ActionAid aandringen op hulp bij herstel. Want mensen in ontwikkelingslanden hebben het minst aan klimaatverandering bijgedragen, maar worden er het hardst door geraakt. Op de COP wordt besproken wie er verantwoordelijk is voor de schade en het verlies dat er wordt geleden door klimaatrampen. Rijke landen hebben geld beloofd aan arme landen zodat zij zich kunnen herstellen, maar zijn er nog nauwelijks mee over de brug gekomen. ActionAid zal hierop aandringen.