Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Extreme droogte in Zuidelijk Afrika: ActionAid helpt

Extreme droogte in Zuidelijk Afrika: ActionAid helpt

De situatie in Zuidelijk én Oost Afrika is schrijdend. Extreme droogte raakt ruim 45 miljoen mensen. Daarnaast zijn veel van de door droogte getroffen gebieden eerder dit jaar verwoest door cycloon Idai. De weggespoelde gewassen en landbouwgrond kon door de daaropvolgende droogte niet herstellen. Enorme voedseltekorten voor miljoenen zijn het gevolg. ActionAid biedt noodhulp en steunt gemeenschappen met oplossingen voor de lange termijn.
Somaliland
Een vluchtelingenkamp in Somaliland. Klimaatverandering zorgt hier voor extreem weer, zoals ernstige droogte, waardoor het land momenteel in een crisis verkeerd. Tienduizenden mensen zijn ontheemd, met overvolle vluchtelingenkampen als gevolg. © Karin Schermbrucker

In Malawi komen de temperaturen maar liefst tot 45 graden. “Gemeenschappen zijn aan het herstellen van cyclonen eerder dit jaar. Families eten nog maar 1 maaltijd per dag en deze worden steeds kleiner, met honger als gevolg,” vertelt onze collega in Malawi, Chikondi Chabvuta.

Wat doet ActionAid

ActionAid werkt samen met gemeenschappen om levens te redden. Samen met lokale, voornamelijk vrouwelijke, leiders inventariseren we wat er het hardst nodig is, zoals eten, waterzuiveringstabletten en hygiënekits. Ook creëren we Women’s Safe Spaces, plekken waar vrouwen en meisjes bijvoorbeeld veilig borstvoeding kunnen geven en hun problemen bespreekbaar kunnen maken. Dat is hard nodig want geweld tegen vrouwen neemt tijdens crisissituaties zoals deze toe. Bij de Women’s Safe Spaces leren vrouwen ook over hun rechten.

In Malawi is een team geleid door vrouwen, en ondersteunt door ActionAid, actief om noodhulp te bieden waar nodig
In Malawi is een team, geleid door vrouwen, actief om noodhulp te bieden waar nodig. © Fletcher Simwaka/ActionAid

Lange termijn

Daarnaast steunt ActionAid kwetsbare gemeenschappen zodat ze zich kunnen voorbereiden op eventuele nieuwe rampen. Zo trainen we vrouwen om de leiding te nemen zodat deelnemen aan besluitvorming. Daardoor worden vrouwenrechten beter gewaarborgd bij de wederopbouw. Ook organiseren we trainingen in duurzame, klimaatbestendige landbouwtechnieken, zodat er voldoende voedsel kan worden verbouwd, ook in tijden van extreme droogte.

Climate justice

Klimaatrampen vergroten de bestaande ongelijkheid en vergroten de schulden en armoede in ontwikkelingslanden, die veelal het hardst geraakt worden door klimaatrampen. ActionAid maakt zich hard voor climate justice. Want het is tijd voor rijke landen en vervuilende industrieën om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die ze hebben veroorzaakt!