Home - Actueel - Duurzame aarde - Principles for a Just Transition in Agriculture

Landbouw is een van de grootste vervuilers en dus ook een grote bijdrager aan klimaatverandering. Daarnaast is landbouw zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, denk aan overstromingen of extreme droogte. Om bestendig te zijn tegen klimaatverandering, maar vooral ook om klimaatverandering tegen te gaan moet er in landbouw afstand worden gedaan van intensieve en geïndustrialiseerde benaderingen. We moeten de stap maken naar duurzame voedselsystemen op basis van agro-ecologie en minder en beter vlees.

Inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector drastisch te verminderen, kunnen ook gevolgen hebben voor gemeenschappen. De transitie naar agro-ecologische voedselsystemen die werken voor mens en milieu moet daarom worden gedaan op een manier die werkt voor boeren, landarbeiders, verwerkers en gemarginaliseerde gemeenschappen, met speciale aandacht voor vrouwen. Zij moeten de ondersteuning, vangnetten en sociale bescherming geboden worden die zij nodig hebben om deze transitie door te voeren. Een eerlijke en rechtvaardige transitie (Just Transition) in de landbouw moet ongelijkheid aanpakken – en niet verergeren.

De term “Just Transition” definieert niet alleen hoe het nieuwe systeem eruit zal zien, maar het definieert ook hoe die transformatie wordt uitgevoerd. Een eerlijke en rechtvaardige transitie moet echt inclusief en participatief zijn. Het moet belangrijke actoren identificeren, met name de meest gemarginaliseerde, zoals vrouwelijke boeren, en die betrekken. Boeren, werknemers en gemeenschappen moeten een stem krijgen en meebeslissen in hoe hun eigen toekomst vorm te geven.

Lees in het rapport de 4 stappen die nodig zijn voor het realiseren van eerlijk en rechtvaardige transitie in landbouw, voor iedereen.