Home - Actueel - Duurzame aarde - Een wereld zonder honger – vrouwenrechten en wereldwijde kringlooplandbouw

Deze brief van ActionAid, WECF en HIVOS is op 11 november 2019 naar 2 parlementaire commissies gestuurd, te weten de commissies Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. Daarnaast is het naar het ministerie van Buitenlandse Zaken verzonden in aanloop naar het debat op 20 november 2019 over het ontwikkelingssamenwerkingsbudget, waar ook voedselzekerheid op de agenda stond. De brief gaat over een wereld zonder honger en geeft aanbevelingen op het gebied van vrouwenrechten, wereldwijde kringlooplandbouw, lokale boeren en boerinnen en voedselzekerheid. Lees de brief.