Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - 847.000 handtekeningen voor broodnodig mensenrechtenverdrag en tegen ISDS

847.000 handtekeningen voor broodnodig mensenrechtenverdrag en tegen ISDS

847.000 mensen in Europa waarvan 10.000 in Nederland hebben hun handtekening gezet onder de petitie voor het VN-verdrag over mensenrechten & bedrijfsleven en tegen ISDS(1). Het VN-verdrag moet mensenrechtenschendingen door bedrijven gaan voorkomen, en toegang tot recht garanderen voor slachtoffers van deze schendingen. Op dit moment staan slachtoffers vaak machteloos en hoeven bedrijven zich niet voor een rechter te verantwoorden. De Geen VIP Rechten coalitie, met daarin onder meer ActionAid, SOMO, Milieudefensie en Handel Anders, biedt de handtekeningen dinsdag 11 februari aan minister Kaag en Tweede Kamerleden aan – in aanloop naar het debat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Feminists Unite! VN-verdrag, bedrijfsleven en ISDS
Met de Feminists Unite! campagne vraagt ActionAid aandacht voor mensenrechtenschendingen door multinationals.

De petitie roept minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op om zich ambitieus in te zetten voor dit VN-verdrag en om een einde te maken aan handelsverdragen met ISDS. 2000 mensen in Nederland roepen specifiek ertoe op dat vrouwenrechten stevig verankerd zijn in het bindend VN-verdrag; een feministisch VN-verdrag dus. Een internationale werkgroep is al sinds 2014 bezig met dit verdrag, sinds het besluit tot het opstellen van zo’n verdrag werd aangenomen in de VN Mensenrechtenraad. De Europese Unie neemt als één politiek blok deel aan deze verdragsonderhandelingen binnen de VN.

Nederland heeft internationaal een reputatie als mensenrechten- en vrouwenrechtenkampioen hoog te houden, aldus de organisaties. Kelly Groen, beleidsadviseur corporate accountability bij ActionAid: “Nederlandse en Europese bedrijven zijn nog steeds betrokken bij mensenrechtenschendingen in hun productie- en waardeketens. Slachtoffers hebben de grootste moeite om toegang tot een rechter te krijgen, laat staan genoegdoening voor het hun aangedane onrecht. De noodzaak om dit aan te pakken is hoog. Bovendien zou het VN-verdrag een groot verschil kunnen maken voor vrouwenrechten, omdat de schendingen door bedrijven vrouwen vaak onevenredig hard treffen.”

Uit de Luanda leaks afgelopen maand bleek opnieuw dat Nederlandse bedrijven soms betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen in het buitenland. Dit VN-verdrag zou bedrijven blijvende verplichtingen opleggen om dit te voorkomen.

Op donderdag 13 februari zal er in de Tweede Kamer een debat zijn over het CETA-verdrag(2), waar het International Court System een belangrijk onderdeel van is. Donderdag 20 februari komt het VN-verdrag aan bod tijdens het Algemeen Overleg over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eerder is er in de Kamer een motie aangenomen die minister Kaag oproept om andere landen aan te sporen mee te doen aan de onderhandelingen voor dit VN-verdrag.

De overhandiging van de handtekeningen vindt plaats op 11 februari tussen 13.30-13.45 uur in de petitiepassage in het Tweede Kamer gebouw.

(1) ISDS – Investor-State Dispute Settlement is een speciale juridische bescherming van buitenlandse investeringen. Hierdoor krijgen grote bedrijven de mogelijkheid om buiten de reguliere rechtbanken om, via zogenaamde arbitragezaken, schadevergoedingen te eisen als landen wetgeving invoeren die multinationals benadeelt.
(2) CETA is een handelsverdrag tussen Canada, de Europese Unie (EU) en de EU-landen.

De Geen VIP Rechten coalitie bestaat uit SOMO, Milieudefensie, ActionAid, UDAPT, TNI, de Boerengroep, FNV, TTIP/CETA-landbouwcoalitie, Stoere vrouwen & De Groenen