Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - Waarom minister Kaag zich nú moet inzetten voor een feministisch VN-verdrag

Waarom minister Kaag zich nú moet inzetten voor een feministisch VN-verdrag

Deze week lanceerde ActionAid een videoboodschap waarin we minister Kaag (Internationale Handel & Ontwikkelingssamenwerking) oproepen om het VN-verdrag mensenrechten & bedrijfsleven te ondersteunen. Daarbij vragen we de minister om zich in te zetten voor een feministisch verdrag. Hier lees je waarom dit VN-verdrag vooral nú zo belangrijk is.

Wat is het VN-verdrag mensenrechten & bedrijfsleven?

Sinds 2015 onderhandelen overheden bij de Verenigde Naties over een verdrag voor mensenrechten & bedrijfsleven. Dit verdrag kan mensenrechtenschendingen door grote bedrijven, zoals landroof, vervuiling en slechte arbeidsomstandigheden, voorkomen. De onderhandelingen voor dit verdrag verlopen echter langzaam. De aanwezige landen doen hun best, maar voor een effectief verdrag is het belangrijk dat zo veel mogelijk landen mee onderhandelen. Dat is nu niet het geval. De Europese Unie is een grote afwezige bij deze onderhandelingen. Dit is vreemd, want meestal heeft de Europese Unie mensenrechten hoog in het vaandel staan.

Waarom een feministisch VN-verdrag?

Vanwege bestaande genderongelijkheid worden vrouwen extra hard geraakt door mensenrechtenschendingen door bedrijven. Bijvoorbeeld nu, tijdens de corona-crisis. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in sectoren die het  zwaar hebben, zoals de kleding- en textielsector. Grote, Europese kledingmerken hebben veel bestellingen geannuleerd waardoor de fabrieken in bijvoorbeeld Myanmar moeten sluiten, en deze vrouwen hun baan verliezen. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van hoe vrouwen harder geraakt worden door genderongelijkheid. ActionAid wil dat het VN-verdrag mensenrechten & bedrijfsleven rekening houdt met deze oneerlijke gevolgen voor vrouwen. In andere woorden, een feministisch VN-verdrag. Zo zorgen we ervoor dat vrouwenrechten niet over het hoofd gezien worden.

Waarom is het belangrijk dat minister Kaag nú actie onderneemt?

Minister Kaag kan de Europese Commissie beïnvloeden en ervoor zorgen dat ze meedoen aan de onderhandelingen dit jaar. Bijvoorbeeld door samen met andere lidstaten een brief aan de Commissie te sturen, waarin ze aangeeft hoe belangrijk dit verdrag is voor mensenrechten en gendergelijkheid wereldwijd. De volgende onderhandelingen voor het verdrag zijn in oktober 2020. Dat is kort dag, met 27 lidstaten. En ze moeten nog veel doen. Daarom is het belangrijk dat ze deze zomer nog beginnen met de voorbereidingen.

Wat moet minister Kaag schrijven in de brief aan de Europese Commissie?

Het is belangrijk dat minister Kaag haar steun uitspreekt voor het verdrag.

Daarnaast zijn er 3 essentiële stappen die de Europese Unie moet nemen voor dat ze klaar zijn voor de onderhandelingen. Daarom moet minister Kaag de Europese Commissie aansporen om haast te maken met de volgende zaken:

  1. Onderhandelingsmandaat: De Europese Commissie moet weten welke ruimte ze hebben bij de onderhandelingen. Dit moet de Europese Commissie afstemmen met alle lidstaten.
  2. Een gezamenlijke positie: De Europese Commissie moet weten, welke elementen ze graag terug willen zien in het verdrag.
  3. Juridische analyse: In Europese wetgeving is het zo geregeld dat beleid op sommige onderwerpen, zoals handel, op Europees niveau wordt besloten. Andere onderwerpen mogen lidstaten zelf bepalen. Daarom is het belangrijk om uit te vinden welke onderdelen van het verdrag onder EU besluitvorming vallen en welke niet.