Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - ActionAid-reactie op SER-advies internationaal MVO

ActionAid-reactie op SER-advies internationaal MVO

De SER concludeert dat wetgeving nodig is om tot een succesvolle aanpak van schendingen in de productieketens van bedrijven te komen. Dit werd vandaag gepubliceerd in het advies “Samen naar duurzame ketenimpact: Toekomstbestendig beleid voor internationaal IMVO”, dat de SER in opdracht van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opstelde. Deze wetgeving zal voor de grootste impact in de ketens zorgen, aldus de SER, en heeft de grootste kans om een gelijk speelveld te realiseren omdat ook achterblijvers worden gedwongen om hun due diligence op orde te brengen. Op dit moment zijn er alleen vrijwillige richtlijnen voor IMVO.  

Gemeenschap die wordt omringd door palmolieplantages
Angelina Ba Ical woont in het Alta Verapaz gebied van Guatemala. Ze zegt “Het is een probleem om door palmolieplantages tw worden omringd omdat omdat ze de waterbronnen vervuilen die wij voor ons drinkwater gebruiken. Voordat de palmolieplantages er waren was het water helder. Nu heeft het een gele kleur. Ik weet dat het niet gezond is om te drinken maar heb geen andere keuze.”

Kelly Groen, beleidsadviseur ActionAid “Met dit advies bevestigt de SER wat organisaties zoals ActionAid al heel lang aankaarten: het huidige beleid schiet tekort om schendingen als landroof, uitbuiting en geweld in de ketens van Nederlandse bedrijven tegen te gaan. Minister Kaag kan er niet langer omheen: het is tijd voor wetgeving om te zorgen dat ook de achterblijvende bedrijven misstanden tegengaan.”

Hoewel de SER aangeeft dat wetgeving nodig is, laat zij de invulling daarvan aan de politiek. De opties die de SER noemt zijn: inzetten op de Europese wet, afhankelijk van de vooruitgang van de EU zelf met wetgeving aan de slag gaan of als Nederland parallel aan het EU-traject zelf ook aan de slag gaan met nationale wetgeving.

Kelly Groen “De SER geeft zelf al aan dat er nog veel onzekerheden spelen binnen het EU-traject: het gaat waarschijnlijk nog lang duren voordat de wet er is en moet dan nog door de Europese Raad, waar mogelijk minder ambitie is. Vrouwen en gemeenschappen die nu getroffen worden door mensenrechtenschendingen kunnen niet langer wachten op wetgeving.  Bovendien kan Nederland met een eigen wet veel meer invloed uitoefenen in de EU, zoals Frankrijk dat nu bijvoorbeeld al doet met hun wet. Dus belangrijk dat Nederland deze handschoen oppakt.”

Het SER-advies wordt meegewogen bij het nieuwe IMVO-beleid dat minister Kaag dit najaar publiceert.

Kelly Groen “Minister Kaag kan niet anders dan dit advies van de SER opvolgen. Deze wetgeving zal de grootste impact in ketens hebben om risico’s voor mens en milieu te voorkomen. Noemenswaardig is ook dat het SER-advies oproept om een gender-perspectief mee te nemen binnen deze wetgeving. Ik hoop dat minister Kaag, als minister die vrouwenrechten hoog in het vaandel heeft staan, dit advies ter harte neemt”.