Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - A Just Transition: Een eerlijke & inclusieve transitie naar een duurzamere wereld.

A Just Transition: Een eerlijke & inclusieve transitie naar een duurzamere wereld.

Dagelijkse worden vrouwen en hun gemeenschappen wereldwijd geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. Overstromingen en extreme droogte zorgen voor mislukte oogsten en bedreigen de voedselzekerheid van veel vrouwen en hun families in ontwikkelingslanden.

Onze huidige energie-, landbouw- en voedselsystemen behoren tot de grootste veroorzaker van klimaatverandering en zijn toe aan verandering. Nu we genoodzaakt zijn om over te gaan tot duurzamere manieren van leven, is het van belang dat dit op een inclusieve manier gebeurt, waarbij de huidige ongelijkheden niet vergroot maar juist verkleind worden. De transitie is pas echt écht duurzaam als ook mensenrechten en milieu in ontwikkelingslanden beschermd worden.

In Zambia voert ActionAid actie voor eerlijke mijnbouw en bescherming van mijnbouwgemeenschappen. © Kadir van Lohuizen/NOOR voor ActionAid. Luanda Leaks.
Febby Bwalya draagt met haar baby op haar rug water naar haar kleine stukje grond dat nu omringt wordt door de kopermijn Tsopane in Zambia. Mijnbouw heeft een grote impact op de omwonenden door vervuiling van lucht, water en grond. Explosies brengen schade toe aan huizen, waarvan een aantal al zijn ingestort. © Kadir van Lohuizen/NOOR voor ActionAid

Tijdens een drieluik aan online events gaan we in op de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat onze klimaataanpak op een duurzame maar ook op eerlijke en inclusieve manier verloopt, zonder schade voor vrouwen en hun gemeenschappen in ontwikkelingslanden?

Belangrijkste elementen voor het realiseren van een eerlijke & rechtvaardige transitie zijn: de bescherming van de mensenrechten, het tegengaan van ongelijkheid, het bevorderen van ecologische duurzaamheid, inclusiviteit, en een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de transitie. In 3 avonden gaan we met verschillende stakeholders in op deze elementen verspreid over drie thematische gebieden: klimaatrechtvaardigheid, energie en landbouw & voedsel.

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger, BothEnds, Milieudefensie, SOMO & TNI nodigen we je graag uit voor dit drieluik aan online events:

 1. Klimaatrechtvaardigheid: Een nog ongemakkelijkere waarheid.
  14 Oktober 2020 – 20:30 tot 21:30
  Bijna alle landen ter wereld zijn het erover eens dat klimaatverandering de hoogste prioriteit heeft. Maar hoe gaan we dit machtige probleem aanpakken en wie gaat het betalen? Zoals het er nu uitziet, draagt het globale zuiden de zwaarste lasten, met overstromingen, mislukte oogsten en woeste bosbranden, terwijl zij relatief weinig bijdragen aan klimaatverandering. Ook behoren zij vaak tot de economisch meest kwetsbare staten ter wereld. Als met de positie van vrouwen en andere kwetsbare groepen in de internationale plannen geen rekening gehouden wordt, lopen we het risico de ongelijkheden in de wereld alleen maar te vergroten. Deze avond zal gaan over klimaatfinanciering en de wereldwijde inspanningen voor inclusieve en rechtvaardige oplossingen voor klimaatverandering.

Aanmelden: https://dezwijger.nl/programma/een-nog-ongemakkelijkere-waarheid

 1. Hoe groen is het lithium in onze accu’s?
  21 Oktober 2020 – 20:30 uur tot 21:30 uur
  Om klimaatverandering aan te pakken moet de stap gemaakt worden van schadelijke fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas en olie naar duurzame en groene energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens. Maar de winning van grondstoffen die in deze nieuwe bronnen zitten, zoals kobalt, koper en mangaan, gaat vaak gepaard met kinderarbeid, gender gerelateerd geweld en land-, lucht- en watervervuiling. Op deze avond stellen we de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze energietransitie écht duurzaam verloopt en niet juist meer schade toebrengt in ontwikkelingslanden.

Aanmelden:  https://dezwijger.nl/programma/hoe-groen-is-het-lithium 

 1. De wereld voeden met agroecologie.
  28 Oktober 2020 – 20:30 uur tot 21:30 uur
  De landbouw- en voedingssector is verantwoordelijk voor meer dan 25% van de broeikasgasemissies wereldwijd. Grootschalige industriële landbouw draagt bij aan het verlies aan biodiversiteit, land- en waterroof, verminderd landgebruik en bodemveranderingen. Deze gevolgen dragen vervolgens bij aan klimaatverandering, waardoor de productie en toegang tot voldoende voedzaam voedsel voor iedereen bedreigt wordt. Een transitie naar agroecologie wordt gezien als de oplossing. Dit is een inclusieve en ecologische manier van landbouw waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, zonder deze te beschadigen, Op de laatste avond van deze serie bespreken we de overstap naar deze vorm van landbouw.

Aanmelden: https://dezwijger.nl/programma/de-wereld-voeden-met-agro-ecologie