Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - Reactie ActionAid op nieuw IMVO-beleid minister Kaag

Reactie ActionAid op nieuw IMVO-beleid minister Kaag

Minister Kaag laat voorkomen van misstanden in ketens van Nederlandse bedrijven over aan de Europese Commissie

Minister Kaag (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) kiest de Europese route naar wetgeving voor verantwoord ondernemen. Dit maakte ze vandaag bekend in het nieuwe kabinetsbeleid voor verantwoord ondernemen, goedgekeurd door de ministerraad. Minister Kaag beraadde zich de afgelopen maanden op dit beleid, verscheidende onderzoeken wezen uit dat het huidige beleid tekortschiet en dat bindende maatregelen nodig zijn om mens en milieu in de ketens van Nederlandse bedrijven te beschermen.

Kelly Groen, beleidsadviseur ActionAid “Het is positief dat het kabinet inzet op bindende maatregelen nu ze zich realiseren dat vrijwillige en vrijblijvende initiatieven met bedrijven tekortschieten. Toch is het erg jammer dat ze de kans om zelf wetgeving te introduceren laten varen. Voor de gemeenschappen in ontwikkelingslanden die nu te maken hebben met mensenrechtenschendingen zoals vervuiling, landroof of geweld, betekent het nog langer wachten op gerechtigheid.”

Volgens het nieuwe IMVO-beleid zal Nederland vol inzetten op het initiatief van de Europese Commissie om tot wetgeving te komen, dat afgelopen voorjaar werd aangekondigd door DG Justice Reynders. Andere maatregelen zijn het verder uitwerken van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid die al eerder werd aangenomen en het oprichten van een ‘IMVO-steunpunt’ om bedrijven te helpen om beter hun verantwoordelijkheid te nemen.

Kelly Groen: “Er zijn nog veel onzekerheden binnen het Europese traject, het kabinet kan zo niet garanderen dat we binnenkort een ambitieuze oplossing hebben voor dit probleem. Nederland laat vrouwen en gemeenschappen die zwaar getroffen worden door mensenrechtenschendingen door bedrijven in de steek. Zij kunnen niet wachten op de trage besluitvormingsprocessen in de EU voor een oplossing.

Toch is er nog een kans dat Nederland voor de 2021 verkiezingen wél met nationale wetgeving komt. Deze zomer diende de coalitiepartij ChristenUnie samen met PvdA, GroenLinks en SP een initiatiefnota in met een voorstel om tot dergelijke wetgeving te komen. Andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hebben al IMVO-wetgeving of zijn bezig met het ontwikkelen daarvan.

Kelly Groen “De ChristenUnie neemt het initiatief om Nederland alsnog de koplopersrol te laten pakken op IMVO-gebied en zo invloed uit te oefenen op de processen in Europa. Frankrijk en Duitsland, belangrijke handelspartners, gingen Nederland al voor. Minister Kaag moet het heft zelf in handen nemen en de bescherming van mensenrechten niet overlaten aan de EU.