Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Globale Zuiden heeft de oplossingen voor klimaatadaptatie maar niet de middelen

Globale Zuiden heeft de oplossingen voor klimaatadaptatie maar niet de middelen

Vandaag en morgen vindt in Nederland een online internationale klimaattop plaats, de Climate Adaption Summit 2021. Deze klimaattop is gericht op het vinden van oplossingen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. Terwijl onze wereldleiders virtueel bijeenkomen, roept ActionAid rijke landen op hun financiële krachten te bundelen en meer energie te steken in de financiering voor klimaatadaptatie.

Deze oproep is des te urgenter omdat ActionAid’s lokale, door vrouwen geleide hulpteams het afgelopen weekend weer hard in actie moesten komen in gebieden die door cycloon Eloise geraakt zijn. De verwoestende storm heeft afgelopen zaterdag 23 januari gemeenschappen in Mozambique opnieuw getroffen. De cycloon treft mensen die nog aan het worstelen zijn om hun bestaan weer op te bouwen nadat cycloon Idai in 2019 een spoor van verwoesting achterliet. Meer dan 100.000 gezinnen wonen zelfs nog in tijdelijke onderkomens.

ActionAid verleent noodhulp na dodelijke overstromingen als gevolg van cycloon Idai in Mozambique.
Chikondi Chabvuta van ActionAid Malawi verleent noodhulp na de dodelijke overstromingen als gevolg van cycloon Idai. De kracht en frequentie van orkanen nemen door klimaatverandering drastisch toe. © ActionAid


Nils Mollema, Beleidsadviseur Climate Justice bij ActionAid, legt uit:

“Gebieden in Mozambique zijn nog steeds aan het herstellen na de verwoestingen door cycloon Idai die hen in 2019 trof. Het feit dat deze gebieden opnieuw worden getroffen door een cycloon en zware overstromingen, herinnert ons eraan dat er dringend steun nodig is voor ontwikkelingslanden die al tijden vechten tegen de klimaatcrisis.”

De kloof tussen de steun die kwetsbare landen nodig hebben om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de financiële middelen die rijken landen ter beschikking stellen, wordt met het jaar groter.”

ActionAid verleent noodhulp na dodelijke overstromingen als gevolg van cycloon Idai in Mozambique.
Marvellous Musungo (38) in een kerk die dient als een tijdelijk thuis voor ontheemden in de nasleep van cycloon Idai. Ontwikkelingslanden hebben het minst bijgedragen aan de klimaatcrisis maar worden er het hardst door geraakt. © Zinyange Auntony/ActionAid


Verantwoordelijkheid en beloftes van rijke landen

Deze klimaatadaptatie top moet de rijke landen wakker schudden en hen in laten zien dat zij te weinig inspanning leveren. Deskundigen in het Globale Zuiden hebben de oplossingen, denk bijv. aan agro-ecologie om de landbouw klimaatbestendig te maken. Het enige wat zij missen, zijn de financiële middelen om hun frontliniegemeenschappen te kunnen beschermen. Deze oplossingen verschillen per regio en land en er is dus gepaste financiering en steun voor nodig.

Rijke landen hebben toegezegd om gezamenlijk 100 miljard dollar per jaar te financieren aan ontwikkelingslanden, zodat zij zich kunnen aanpassen en kunnen leven met het veranderende klimaat. Helaas liggen zij nog altijd ver achter op schema met de klimaatfinanciering.

Eerlijke klimaatfinanciering cruciaal

Daarnaast bleek uit een rapport uit 2020 van Oxfam dat er in 2017 en 2018 gemiddeld 60 miljard dollar werd verstrekt door donoren. Maar 80% van dit bedrag, dat is zo’n 47 miljard dollar, werd verstrekt in de vorm van leningen in plaats van subsidies. Hierdoor werden ’s werelds armste landen alleen nog maar verder in de schulden en armoede gedreven.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) voorspelt dat we tegen 2030, wel 280 miljard dollar per jaar nodig zullen hebben om ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen en tegen 2050 stijgt dit zelfs naar een bedrag van 500 miljard.