Home - Actueel - Ongelijkheid - ActionAid positief over initiatiefwet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

ActionAid positief over initiatiefwet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Vandaag kondigde de ChristenUnie, Groenlinks, SP en PvdA de indiening van hun wetsvoorstel voor de Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen in de Tweede Kamer aan. Deze wet verplicht bedrijven om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun productieketens tegen te gaan. ActionAid is dan ook zeer positief over het initiatief van deze vier partijen.

Anna Hengeveld, onze beleidsadviseur IMVO legt uit “Voor lokale gemeenschappen in Globale Zuiden, en specifiek voor vrouwen, die nu te maken hebben met landroof, geweld of milieuvervuiling door bedrijfsactiviteiten is dit een belangrijke stap.”

Gemeenschap die wordt omringd door palmolieplantages
Angelina Ba Ical woont in het Alta Verapaz gebied van Guatemala. Ze zegt “Het is een probleem om door palmolieplantages tw worden omringd omdat omdat ze de waterbronnen vervuilen die wij voor ons drinkwater gebruiken. Voordat de palmolieplantages er waren was het water helder. Nu heeft het een gele kleur. Ik weet dat het niet gezond is om te drinken maar heb geen andere keuze.”

Brede steun

In Nederland is er inmiddels brede steun voor IMVO-wetgeving voor bedrijven. Via het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) steunen meer dan 125 bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden, religieuze organisaties en academici de invoering van IMVO-wetgeving. Waaronder ook ActionAid. Naast de vier indienende partijen hebben ook D66 en CDA het belang van maatregelen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Dit is daarom het moment voor Nederland om deze vooruitstrevende wet aan te nemen. Andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hebben al IMVO-wetgeving of zijn bezig met de goedkeuring daarvan. Door ook nationale IMVO-wetgeving aan te nemen kan Nederland een koploperspositie innemen bij de toekomstige ontwikkeling van wetgeving op Europees niveau. Wij moedigen de nieuwe Tweede Kamer dan ook aan deze initiatiefwet snel te behandelen.

Bereik wet

Het wetsvoorstel stelt een algemene zorgplicht in voor alle Nederlandse bedrijven om te voorziene mensrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen. Daarnaast worden bedrijven met meer dan 250 werknemers en/of een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro verplicht om due diligence toe te passen. Deze due diligence verplichting is gebaseerd op de zes stappen van de internationaal erkende OESO-normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals ook erkent door de OESO, is een integraal onderdeel van dit proces het toepassen van een genderperspectief en het betrekken van belanghebbenden die gevolgen kunnen ondervinden in de productieketen. Dit betekent dat een genderfocus en brede participatie van betrokkenen, om zo specifieke risico’s beter te kunnen opsporen en aanpakken, moeten worden gewaarborgd.

Verankering genderperspectief

ActionAid pleit al jaren voor het belang van gendergelijkheid en vrouwenrechten in het Nederlandse IMVO-beleid. Mensenrechtenschendingen door bedrijven zijn niet gender-neutraal en hebben specifieke gevolgen voor vrouwen. Dit blijkt ook uit het recent gepubliceerde rapport van ActionAid over hoe palmolieproducenten in Guatemala de positie van vrouwen verder in het geding brengen. Zo worden, onder andere, vrouwelijke activistes die zich verzetten tegen de palmoliesector gecriminaliseerd, vervolgd, gestigmatiseerd en krijgen te maken met discriminatie en geweld vanwege hun gender. Van alle palmolie geproduceerd in Guatemala komt 43% Nederland binnen via de Rotterdamse haven. Dit maakt Nederlandse wetgeving des te relevanter. Daarom maken wij ons hard voor een goede verankering van het genderperspectief in IMVO-wetgeving.