Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Wat gaat er mis met de Nederlandse klimaatfinanciering? Weet waar je op stemt

Wat gaat er mis met de Nederlandse klimaatfinanciering? Weet waar je op stemt

Zelfs Rutte schreeuwde het tijdens de Climate Adaptation Summit in januari van de hoogste daken: “Business as usual is no longer an option! Climate adaptation is the right thing to do“. Met zicht op de snel naderende verkiezingen heeft ActionAid de Nederlandse klimaatfinanciering eens grondig onder de loep genomen. Want hoe doelmatig wordt deze door regerende partijen ingezet?
Baout Island in Senegal ondervindt ernstige effecten van klimaatverandering.
Baout Island in Senegal ondervindt ernstige effecten van klimaatverandering. Onregelmatige regenval, stijgende zeespiegels en verzilting van het land hebben landbouw onmogelijk gemaakt. © Clément Tardif/ActionAid

Het klimaat verandert snel en dat heeft steeds grotere gevolgen. Ontwikkelingslanden dragen minder bij aan klimaatverandering maar worden het hardst getroffen. In Mozambique, Zimbabwe en Bangladesh bijvoorbeeld, zijn overstromingen, orkanen en droogtes inmiddels de norm. Deze landen hebben hulp nodig bij een transitie naar een duurzame economie die bestand is tegen het snel veranderende klimaat. Rijke landen beloofden daarom in 2009 een jaarlijks bedrag van honderd miljard dollar in die transitie te investeren. De zogehete klimaatfinanciering is specifiek bedoeld om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder vrouwen, te ondersteunen.

Nederland beloofde dat hun aandeel in de klimaatfinanciering bovenop het reeds bestaande ontwikkelingssamenwerkingsbudget zou komen. Extra steun dus. Volgens het kabinet is de Nederlandse bijdrage aan de klimaatfinanciering wereldwijd 1.2 miljard euro. Waar dit bedrag precies op gebaseerd is blijft onduidelijk. De volledige uitkomsten van ons onderzoek naar de Nederlandse klimaatfinanciering lees je hier. Hierbij alvast de hoogtepunten:

● Het merendeel van de Nederlandse klimaatfinanciering blijkt niet naar de armste landen te gaan en ook niet naar de meest kwetsbare groepen in die landen.

● Wel wordt erkent dat vrouwen disproportioneel geraakt worden door klimaatverandering vanwege al bestaande ongelijkheden. Vrouwenrechten hebben dan ook een plek in het Nederlandse klimaatfinancieringsbeleid.

● De regering maakt hoge kosten die afbreuk doen aan de klimaatplannen: de steun vanuit Nederland voor de fossiele industrie is 14x groter dan haar aandeel in klimaatsteun.

● Het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbudget is sinds de afspraken gestaag gedaald, waardoor de klimaatfinanciering niet als extra investering gezien kan worden. Dit was wel de afspraak.

Dus ja, “business as usual is no longer and option” zegt Rutte, en gooit nog wat druppels op de gloeiende plaat. Wil je weten welke partijen wel écht werk maken van klimaatsteun? Check dan onze Feministische Partijwijzer en kies 17 maart met jouw stem voor de urgente duurzame transitie. Mocht je geen tijd hebben om onze partijwijzer helemaal door te nemen, hier alvast een tipje van de sluier: alleen PvdD, PvdA, Bij1 en GroenLinks besteden aandacht aan klimaatfinanciering én aan het lostrekken van ontwikkelingsbudget in hun klimaatplannen.