Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Shell’s netto nul klimaatplannen vereisen land ter grootte van 3x Nederland voor compensatie CO2-uitstoot 

Shell’s netto nul klimaatplannen vereisen land ter grootte van 3x Nederland voor compensatie CO2-uitstoot 

Terwijl aandeelhouders van Shell deze dinsdag bijeenkomen in Den Haag voor hun jaarlijkse vergadering, laat een nieuwe analyse van ActionAid zien dat de netto nul klimaatplannen van deze fossiele brandstoffen gigant inhouden dat Shell doorgaat met vervuilen en ter compensatie gigantische bossen moet aanleggen. De grote hoeveelheid land nodig voor het aanplanten van deze bossen zal leiden tot landroof in het mondiale zuiden. 

Women2Kilimanjaro: Afrikaanse boerinnen komen op voor landrechten

Om in 2050 tot een netto nul uitstoot te komen, is Shell van plan om 120 miljoen ton CO2 van zijn vervuilende activiteiten te compenseren door het aanplanten van bossen. Uit de analyse van ActionAid blijkt dat in 2030 hiervoor al 12 miljoen hectare land nodig zal zijn, gelijk aan 3x de oppervlakte van Nederland.  

In plaats van dat Shell fossiele brandstoffen in de komende tien jaar serieus gaat uit faseren om CO2-uitstoot te reduceren, zal Shell doorgaan met het investeren van 4 miljard dollar per jaar in fossiel gas, en 8 miljard dollar per jaar in olie- en gasexploratie, in vergelijk tot maar 2-3 miljard in duurzame energie. 

Nils Mollema, Beleidsadviseur Climate Justice bij ActionAid legt uit:

Shell’s klimaatplannen laten goed zien wat er mis is met netto nul klimaatdoelen. Honderden bedrijven en overheden hebben met veel tamtam vergelijkbare netto nul doelen aangekondigd. Deze zijn echter vaak een rookgordijn waarbij bedrijven door kunnen gaan met vervuilen, en leveren niet de uitstootvermindering op om catastrofale klimaatverandering te kunnen vermijden.

Hun plannen zijn afhankelijk van het aanleggen van nieuwe bossen, bio-energiegewassen en onbewezen technologieën. Slechts één bedrijf, Shell, heeft in de komende 10 jaar al land nodig ter grootte van 3x Nederland. Er is niet genoeg land op aarde beschikbaar is om aan de eisen die in honderden andere netto nul doelen zijn opgenomen te voldoen. Deze netto nul doelen vergroten het risico dat gemeenschappen in het mondiale zuiden, vooral boerinnen en inheemse volken, te maken krijgen met landroof en schendingen van hun rechten.” 

De analyse benadrukt de toenemende zorgen over het feit dat doelen voor emissiereductie en compensatie van emissies samengevoegd kunnen worden tot één netto doel. Dit maakt het mogelijk dat vervuilers doorgaan met business as usual, terwijl ze onrealistische claims maken over de beschikbaarheid van land.  

De schaal van de plannen voor het planten van bomen en bossen zal leiden tot gedwongen verhuizing van rurale gemeenschappen, verlies van voedselgewassen, toenemende honger en conflicten over land en voedsel. Hetzelfde heeft plaatsgevonden (en vindt nog steeds plaats) met biobrandstoffen. Dit leidde ertoe dat tussen 2007 en 2012 meer dan 17 miljoen hectare land werd weggenomen van gemeenschappen in het mondiale zuiden, wat resulteerde in wijdverspreide ontbossing en verlies van bestaansmiddelen met verwoestende gevolgen voor de gemeenschappen. 

 ActionAid roept op tot grotere zorgvuldigheid bij het stellen van netto nul klimaatdoelen. Als we de doelen van het Parijsakkoord voor het beperken van de opwarming tot 1,5 C willen halen, hebben we maatregelen nodig die echte klimaatactie bevorderen en een drastische emissiereductie. Klimaatplannen moeten transparant zijn. Het woord netto zou niet lang gebruikt moeten worden om een gebrek aan klimaatactie te verhullen; er moeten aparte doelen komen voor uitstootvermindering en compensatie van CO2-uitstoot.