Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - ActionAid sluit zich aan bij de oproep om COP26 uit te stellen

ActionAid sluit zich aan bij de oproep om COP26 uit te stellen

Als lid van Climate Action Network (CAN) International heeft ActionAid zich aangesloten bij oproepen uit civil society en het mondiale zuiden om de VN-klimaattop (COP26) in Glasgow uit te stellen.

Amina Bangladesh
Amina (12) woont in een gebied in Bangladesh dat regelmatig wordt getroffen door extreem weer, zoals cyclonen en overstromingen. Omdat haar oudere broer daardoor is verdronken, roept elke nieuwe storm angst op bij haar familie. Ook zorgt het extreme weer keer op keer voor schade aan hun huis en akker. Amina helpt met water halen en vissen, maar wil graag naar school en een betaalde baan vinden.  © Mahmud /MAP/ActionAid

Teresa Anderson, coördinator klimaatbeleid bij ActionAid International, legt uit:

“De ongelijkheid op het gebied van vaccins sluit te veel landen en maatschappelijke organisaties in het Zuiden uit van deelname aan COP26. ActionAid sluit zich daarom aan bij oproepen om de top uit te stellen.”

“Vrouwen en jongeren in het mondiale zuiden dragen nu al de zwaarste lasten van de klimaatcrisis. Zonder hun stem en een gelijke vertegenwoordiging van regeringen en maatschappelijke organisaties uit ontwikkelingslanden zullen de onderhandelingen de machtsongelijkheid versterken en de agenda’s van grote vervuilers ondersteunen boven die van kwetsbare gemeenschappen.”

“COP26 moet resultaten opleveren op het gebied van klimaatfinanciering en steun bieden aan gemeenschappen die nu al geconfronteerd worden met verliezen en schade ten gevolge van de klimaateffecten. De lastige onderhandelingen over de koolstofmarkten zullen ook bepalen in hoeverre regeringen en bedrijven koolstofcompensaties kunnen kopen om hun net-zero targets te halen, in plaats van echte klimaatactie te ondernemen.”

“We kunnen geen eerlijke of effectieve resultaten verwachten over deze belangrijke kwesties die gemeenschappen in de frontlinie van de klimaatcrisis treffen, als afgevaardigden uit ontwikkelingslanden niet op een gelijk speelveld kunnen deelnemen.”

Onderhandelaars, journalisten en leden van maatschappelijke organisaties uit het mondiale zuiden hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat zij, met minder dan twee maanden te gaan tot het begin van de COP, nog steeds niet de vaccins hebben ontvangen die door de Britse organisatoren van COP26 zijn beloofd. Degenen die afkomstig zijn uit landen die op de rode lijst staan, zeggen dat zij zich de extra reis- en quarantainekosten voor deelname niet kunnen veroorloven.

Dinah Fuentesfina, campagneleider bij ActionAid International, zegt:

“Vaccinongelijkheid is verantwoordelijk voor het buitenspel zetten van afgevaardigden uit het Zuiden en het voorkomen van een veilige en inclusieve COP26.”

“Het beleid van regeringen van rijke landen heeft verhinderd dat mensen in ontwikkelingslanden toegang kregen tot Covid-19 vaccins en gezondheidstechnologieën.”

“Landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, hebben de eisen van meer dan 100 landen in het Zuiden niet gesteund, die opriepen tot een ontheffing van de regels inzake intellectuele eigendom op Covid-19-vaccins en -behandelingen, waardoor de productie en distributie van de levensreddende vaccins zou worden gestimuleerd.”

“Deze beslissingen hebben directe gevolgen gehad voor veel afgevaardigden uit ontwikkelingslanden die afkomstig zijn uit gemeenschappen die het zwaarst getroffen zijn door de klimaatcrisis en die nu niet veilig en betaalbaar naar Glasgow kunnen reizen”.

In de verklaring van CAN International aan de Britse organisatoren van COP26 wordt opgeroepen de formele onderhandelingen uit te stellen totdat vooruitgang kan worden geboekt met betrekking tot de toegang tot Covid-19-vaccins, zodat alle deelnemers beter vertegenwoordigd zijn, met name die uit het mondiale zuiden.

COP moet de veiligheid en de inclusieve deelname van de afgevaardigden garanderen.
Dit vereist
:

  • Een duidelijke routekaart van rijke landen over hoe de toegang tot vaccins in ontwikkelingslanden kan worden vergroot.
  • De regering van het Verenigd Koninkrijk moet een IP-ontheffing voor een volksvaccin goedkeuren en andere ontwikkelde landen onder druk zetten om de maatregel te steunen.
  • Strikte naleving van alle aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake veiligheid en duidelijke gedragsrichtlijnen voor alle deelnemers.
  • Veilige fysieke ruimte voor acties van het maatschappelijk middenveld en nevenevenementen.
  • Zorgen voor voldoende ruimte en ventilatie in onderhandelingszalen om drukte te voorkomen en te voorkomen dat mensen worden uitgesloten vanwege hun aantal.
  • Reissteun voor deelnemers uit het mondial zuiden om de extra reiskosten als gevolg van Covid op te vangen
  • Financiering van de verplichte quarantaine in het Verenigd Koninkrijk.
  • Steun voor gezondheidszorg in het geval dat een deelnemer het virus oploopt, zowel in het Verenigd Koninkrijk als bij terugkeer naar huis.