Home - Actueel - Vrouwenrechten - 85% Nederlanders wil wetgeving die geweld tegen vrouwen in productieketens aanpakt

85% Nederlanders wil wetgeving die geweld tegen vrouwen in productieketens aanpakt

Amsterdam, 13 september 2021 – Geweld tegen vrouwen is een veelbesproken onderwerp maar gender gerelateerd geweld in de productieketens van onze producten is een blinde vlek. Uit recent onderzoek van ActionAid Frankrijk blijkt dat multinationals zoals L’Oréal, McDonalds en Bonduelle ernstig tekortschieten in hun aanpak van geweld tegen vrouwen. Ook in de ketens van in Nederland gevestigde bedrijven vinden zulke misstanden plaats. Daarom pleit ActionAid voor bindende wetgeving omtrent internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uit opinieonderzoek blijkt dat maar liefst 86% van de Nederlanders vindt dat er meer aandacht moet komen voor geweld tegen vrouwen in productieketens en 85% is voor wetgeving die bedrijven verplicht geweld tegen vrouwen in productieketens aan te pakken.
Salma (pseudonym)
Salma (pseudonym) uit Bangladesh werkt al 15 jaar in de kledingindustrie en heeft verschrikkelijke incidenten van seksueel geweld ervaren op de werkvloer, inclusief een poging tot verkrachting. (c) Fabeha Monir/ActionAid

Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt en vele vormen kent. Zoals geweld tegen vrouwen in productieketens gelinkt aan de producten die wij in Nederland kopen en gebruiken, waaronder kleding, verzorgingsproducten en elektrische apparaten. Uit eerder ActionAid-onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 80% van de vrouwelijke textielwerkers in Dhaka, Bangladesh te maken krijgt met geweld. In Guatemala leidde de expansie van palmolieplantages tot een toename van seksueel geweld tegen vrouwen; palmolie die ook in onze voedingsmiddelen en cosmetica zit. Uit een recent rapport blijkt dat de winning van mangaan, veel gebruikte grondstof in onze elektrische auto’s, e-bikes en windmolens, leidt tot toename van geweld tegen vrouwen in Zuid-Afrika en noodgedwongen prostitutie.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van ActionAid Frankrijk dat multinationals uit verschillende industrieën zoals Bonduelle, L’Oréal, McDonalds, Accord ernstig tekortschieten in het identificeren en aanpakken van geweld tegen vrouwen in hun ketens, ondanks bestaande wetgeving in Frankrijk die bedrijven verplicht risico’s op mensenrechtenschendingen in kaart te brengen en te voorkomen. ActionAid pleit daarom voor wetgeving in Nederland en op Europees niveau die gendersensitief is en rekening houdt met gender gerelateerd geweld.

Uit opinieonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien blijkt dat maar liefst 86% van de Nederlanders vindt dat er meer aandacht moet komen voor geweld tegen vrouwen in productieketens van onze producten. Meer dan 8 op de 10 Nederlanders vindt dat consumenten hier beter over moeten worden geïnformeerd. Ruim 85% is voor wetgeving die bedrijven verplicht geweld tegen vrouwen in productieketens uit te bannen, en driekwart van de Nederlanders was niet bekend met het feit dat er nog niet zulke wetgeving bestaat. Daarnaast vindt bijna 92% dat multinationals verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van geweld tegen vrouwen in hun productieketens. Er bestaan vrijwillige richtlijnen voor bedrijven om mensenrechtenschendingen in ketens aan te pakken maar die schieten ernstig te kort. Slechts 35% van de Nederlandse bedrijven onderschrijft deze richtlijnen. En nog minder bedrijven houden zich er daadwerkelijk aan.

Dit najaar buigt de Tweede Kamer zich over de vraag hoe deze wetgeving eruit moet komen te zien. Eind september komt de Sociaal-Economische Raad (SER) met een advies over de bouwstenen voor IMVO-wetgeving ontwikkeld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit advies zal leidend zijn voor de Nederlandse inzet om tot Europese en eventueel nationale wetgeving te komen. Daarnaast ligt er een initiatiefwetsvoorstel van de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en de SP bij de Tweede Kamer voor nationale IMVO-wetgeving. Dit is hét moment om te zorgen dat vrouwenrechten goed verankerd zijn in nieuwe wetgeving en aandacht voor geweld tegen vrouwen is hierbij cruciaal.