Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - Tijd voor gender-responsieve nationale IMVO-wetgeving

Tijd voor gender-responsieve nationale IMVO-wetgeving

Vrouwen worden disproportioneel geraakt door mensenrechtenschendingen en milieuschade gelinkt aan bedrijfsactiviteiten. Eén van de meest voorkomende schendingen in productieketens is fysiek en institutioneel geweld tegen vrouwen. Dit komt ook voor in de ketens van producten die wij in Nederland kopen, zoals die van voedingsmiddelen, cosmetica, kleding en elektrische apparaten. Uit verschillende studies blijkt dat Nederlandse bedrijven moeite hebben met het toepassen van een genderperspectief in hun (vrijwillige) mensenrechten due diligence.

Het Nederlandse publiek vindt het tijd voor actie. Recent opinieonderzoek laat zien dat maar liefst 85% van de Nederlanders voor wetgeving is die bedrijven verplicht geweld tegen vrouwen in productieketens uit te bannen. Maar alleen gender-responsieve wetgeving kan deze genderspecifieke impacts, voortkomend uit structurele discriminatie, bestaande gendernormen en oneerlijke machtsrelaties, écht aanpakken. Deze vrouwen en hun gemeenschappen kunnen niet jaren wachten tot de Europese Unie een keer met wetgeving komt. Daarom roept ActionAid de Tweede Kamer op om nú aan de slag te gaan met nationale gender-responsieve due diligence-wetgeving.

ONZE AANBEVELINGEN IN HET KORT:

• Wacht niet op de Europese Unie, maar ga nú aan de slag met nationale gender-responsieve due diligence-wetgeving.

• Zorg voor een genderlens in due diligencewetgeving, zodat bedrijven in staat zijn de nadelige gevolgen van hun handelen op vrouwen en andere genderidentiteiten aan te pakken.

• Neem betekenisvolle participatie van betrokkenen, waaronder vrouwenrechtenorganisaties en vrouwen uit omliggende gemeenschappen, op in gender-responsieve due diligence-wetgeving.