Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - De intrinsieke link tussen klimaat, biodiversiteit en gendergelijkheid

De intrinsieke link tussen klimaat, biodiversiteit en gendergelijkheid

Dit paper gaat in op de intrinsieke link tussen klimaat, biodiversiteit, en gendergelijkheid en
biedt concrete handvaten aan de Nederlandse overheid voor het oppakken van de volgende
vier kernaanbevelingen:

1. Zorg ervoor dat het Nederlandse landbouw-, mensenrechten-, handels-, en investeringsbeleid
in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs, en de internationale doelen en onze inzet op het
bereiken van de gendergelijkheid;

2. Zet via Nederlands beleid en programma’s, tijdens internationale klimaat- en biodiversiteitsconferenties, en bij VN-agentschappen en binnen de EU, nadrukkelijk in op het effectief
betrekken van vrouwen en het bevorderen van gendergelijkheid en inclusiviteit in de
besluitvorming;

3. Voorkom dat Nederlands en internationaal klimaatbeleid en programma’s juist negatieve
effecten hebben op de weerbaarheid van ecosystemen en bevolkingsgroepen, en bestaande
machtsstructuren en uitsluitingsmechanismen versterken of in stand houden;

4. Zorg dat financiering beschikbaar en toegankelijk is voor lokale gemeenschappen en vrouwen,
die werken aan ecosysteembehoud- en herstel en effectieve klimaatinitiatieven, en werk
aan de bescherming en ondersteuning van vrouwelijke milieu- en mensenrechtenactivisten.