Home - Actueel - Ongelijkheid - Feministisch Buitenland Beleid

Feministisch Buitenland Beleid

ActionAid maakt zich sterk voor feministisch buitenlandbeleid. Dit is beleid dat inzet op gelijkheid voor iedereen wereldwijd, dat mens en klimaat voorop stelt, en zorgt voor een eerlijker mondiale verdeling van macht en welvaart. Voor sterk feministisch buitenlandbeleid spelen de volgende onderdelen een steutelrol:

Representatie: het betekent dat vrouwen en groepen met diverse achtergronden deelnemen aan beslissingstafels.
Structurele verandering: het tegengaan van verschillende vormen van uitsluiting, het identificeren en doorbreken van ongelijke machtsstructuren en het vooropstellen van welzijn van
mens en milieu.
Beleidscoherentie: feministisch buitenlandbeleid is coherent tussen alle beleidsterreinen, o.a. betreft de aanpak van de klimaatcrisis, eerlijke handel en toegang tot gender-responsieve publieke diensten.

Lees meer over feministisch buitenlandbeleid in onze position paper.