Home - Actueel - Duurzame aarde - Inclusieve water & landrechten ten behoeve van duurzaam beheer van water & land is urgenter dan ooit

Inclusieve water & landrechten ten behoeve van duurzaam beheer van water & land is urgenter dan ooit

Op woensdag 15 juni 2022 staat er een Ronde Tafel “Landrechten en eigendomsrechten” op de agenda van de Tweede Kamer commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH-OS).

Hier zal ook de volgende paper van ActionAid Nederland (Engelstalig) worden gepresenteerd door landbouw- & vrouwenrechten-expert Catherine Gatundu: “Versterken van landrechten voor vrouwen en lokale gemeenschappen in Afrika in een geglobaliseerde wereld

ActionAid bracht ook een nieuwe beleid & discussie ‘brief’ (Engelstalig) uit over de noodzaak en urgentie van inclusieve water & landrechten ten behoeve van duurzaam beheer van water & land.

Hierin worden een aantal zwakke schakels in het internationale beleid toegelicht en via sleutelpunten aanbevelingen gegeven.. Landrechten zijn uitermate belangrijk voor de promotie en expansie van agro-ecologie, een concept voor inclusieve, duurzame landbouw- en voedselsystemen gebaseerd op ecologische, economische, sociale en feministische principes. Agro-ecologie stimuleert de agro-biodiversiteit, voedselsoevereiniteit en het recht op voedsel, zet vrouwen en zwakkere groepen centraal en biedt veerkracht tegen de klimaatcrisis.

Het tij dient gekeerd te worden en lokale gemeenschappen dienen gesteund te worden in het versterken – en terug krijgen – van hun water & landrechten en daarmee bij de ondersteuning van agro-ecologie.

ActionAid heeft de volgende aanbevelingen, met name gericht aan Nederlandse politici en de overheid, met betrekking tot water & landrechten op de agenda van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (zie ook dit blog voor aanvullende aanbevelingen):

Stel boerinnen in het mondiale zuiden, hun autonome bedrijfjes en hun kleinschalige agro-ecologie voor voedsel en inkomsten centraal in de ondersteuning van inclusieve land- en waterrechten & -beheer, voedselzekerheid, en aanpassing aan klimaatverandering.

Stop met het stimuleren en exporteren van kennis en gepatenteerde of chemische inputs voor grootschalige industriële landbouw als schijnoplossing voor de voedselcrisis en de klimaatcrisis; deze crises worden hierdoor juist versterkt . Maak kleinschalige boerinnen niet afhankelijk van dergelijke industriële landbouw en de leveranciers van gepatenteerde zaden en chemische bestrijdingsmiddelen. Mochten ze hun land reeds verloren hebben maak ze dan niet als lage lonen landarbeiders er ondergeschikt aan en stel ze niet bloot aan de gevaren van chemische bestrijdingsmiddelen of seksuele intimidatie en geweld.

Zorg ervoor dat middelen ter ondersteuning van een rechtvaardige transitie naar inclusieve en eerlijke landbouw & voedselsystemen, naar ondersteuning van agro-ecologie en naar de agro-ecologische boeren, hun organisaties en faciliterende maatschappelijke organisaties en overheden gaat. Stop, zowel in eigen land, in de EU als internationaal, met het subsidiëren van de grootschalige en vervuilende industriële landbouw.

Zet in op wetgeving om de land- en waterrechten van gemeenschappen en vrouwen te verbeteren en versterken en om landroof en andere vrouwen- en mensenrechtenschendingen, alsmede milieudelicten en klimaatschade, uit de ketens van grotere industriële landbouwondernemingen en hun financiers te elimineren.