Home - Actueel - Duurzame aarde - Mijnbouw - ActionAid aanbevelingen Nederlandse grondstoffenstrategie

ActionAid aanbevelingen Nederlandse grondstoffenstrategie

Wereldwijd werkt ActionAid al jaren met gemeenschappen, met name vrouwen, die gevolgen ondervinden van grondstoffenwinning, om voor hun rechten op te komen. De grondstoffensector brengt voor gemeenschappen in het mondiale Zuiden vaak meer nadelen dan voordelen met zich mee. Lucht-, water- en landvervuiling, uitbuiting, landroof en (gender-gerelateerd) geweld zijn gevolgen van mijnbouw waar gemeenschappen mee moeten leven. De Nederlandse grondstoffenstrategie kan toewerken naar minder negatieve impact op gemeenschappen en vrouwen, die het hardst geraakt worden door gevolgen van grondstofwinning en handel. ActionAid deelt aanbevelingen die moeten bijdragen aan een Nederlandse grondstoffenstrategie die mensenrechten waarborgt en de ongelijkheid in de grondstoffensector niet vergroot, maar juist verkleint.