Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Overwinning voor klimaat en planeet: ook Nederland stapt uit Energy Charter Treaty

Overwinning voor klimaat en planeet: ook Nederland stapt uit Energy Charter Treaty

Een geweldige overwinning voor maatschappelijke organisaties, activisten en wetenschappers die zich hiervoor de afgelopen jaren hebben ingezet: gisteren maakte minister Rob Jetten van Klimaat en Economische Zaken bekend dat Nederland uit het Energy Charter Treaty (Energiehandvestverdrag) zal stappen. Net als eerder Polen en Spanje zegt Nederland nu nee tegen dit investeringsverdrag, dat in strijd is met de klimaatdoelen van Parijs en een groot obstakel voor de energietransitie.

Het verdrag stamt uit de jaren ’90 en dient vooral de belangen van energiemultinationals, omdat zij op basis van het verdrag enorme claims kunnen indienen tegen staten als deze klimaatmaatregelen nemen. Het verdrag heeft bijvoorbeeld al claims tegen de Nederlandse staat mogelijk gemaakt van in totaal 2.4 miljard euro, door Duitse energiebedrijven die vinden dat Nederlandse maatregelen om te stoppen met kolencentrales hun economische belangen schaden. Ook tegen andere Europese landen die partij zijn bij het verdrag zijn de afgelopen jaren al gigantische schadeclaims ingediend door bedrijven, door de bepalingen in dit verdrag. Het verdrag staat klimaatbeleid in de weg, terwijl dat juist de komende jaren zo dringend nodig is om klimaatverandering aan te pakken.

ActionAid, Urgenda, SOMO, Handel Anders en nog 8 andere organisaties riepen premier Rutte en ministers Jetten en Schreinemacher vorige week in een brief op om samen met zoveel mogelijk landen uit het ECT  te stappen. Het is een grote overwinning voor iedereen die ambitieus klimaatbeleid wil, dat ook Nederland nu deze stap zet, en na Nederland mogelijk meer landen.

Dat Europese landen nu uit het ECT willen stappen is ook een krachtig signaal voor landen in het Mondiale Zuiden die worden belobbyd door het ECT secretariaat om ook toe te treden (o.a. Nigeria, Oeganda, Kenia, Bangladesh), om zeer kritisch te zijn over het verdrag. ActionAid’s partnerorganisaties en groepen in Afrika en Azië kunnen hun overheden laten zien dat landen in Europa juist van het verdrag af willen. ActionAid steunt deze organisaties met o.a. uitwisseling van kennis en informatie.

Meer weten over het Energy Charter Treaty: