Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - Initiatiefwet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ingediend

Initiatiefwet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ingediend

Zonet hebben de ChristenUnie, Groenlinks, SP, PvdA, Volt en D66 hun wetsvoorstel voor de Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen (IMVO) opnieuw in de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet zou bedrijven verplichten om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun productieketens tegen te gaan en te voorkomen. ActionAid is dan ook zeer positief over het initiatief van deze zes partijen.

Anna Hengeveld, onze beleidsadviseur IMVO, legt uit: “Voor lokale gemeenschappen in het Mondiale Zuiden en specifiek voor vrouwen die nu te maken hebben met landroof, geweld of milieuvervuiling door bedrijfsactiviteiten is dit een belangrijke stap.

In Nederland is er inmiddels brede steun voor IMVO-wetgeving voor bedrijven. Via het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) steunen meer dan 125 bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden, religieuze organisaties en academici de invoering van IMVO-wetgeving. Een petitie vanuit ActionAid en andere organisaties, waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen om wetgeving in te voeren die bedrijven verantwoordelijk houdt voor schade aan mens en milieu in de productieketen, werd vorig jaar 40.000 keer ondertekend.

Naast de zes indienende partijen heeft ook het kabinet toegezegd dat het nationale IMVO-wetgeving zal invoeren. Met de herindiening van deze wet hoeft het kabinet niet meer zelf aan de slag. Dit is hét moment voor Nederland om deze vooruitstrevende wet aan te nemen.

Andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hebben al IMVO-wetgeving. Door ook nationale IMVO-wetgeving aan te nemen kan Nederland een koploper worden bij de verdere onderhandelingen over wetgeving op Europees niveau.

Belang van verankering genderperspectief

ActionAid pleit al jaren voor het belang van gendergelijkheid en vrouwenrechten in IMVO-wetgeving. Mensenrechtenschendingen door bedrijven zijn niet genderneutraal en hebben specifieke gevolgen voor vrouwen. Dit blijkt ook uit eerder gepubliceerde rapporten van ActionAid over hoe palmolieproducenten in Guatemala en de winning van mangaan in Zuid-Afrika de positie van vrouwen verder in het geding brengen. Zo is geweld tegen vrouwen sterk gestegen sinds de komst van palmolieplantages en mijnbouwbedrijven. In tegenstelling tot het voorstel voor Europese wetgeving, is er in de Nederlandse initiatiefwet wel aandacht voor gendergelijkheid. Dit maakt Nederlandse wetgeving des te relevanter.

Steun jij ons werk voor gendergelijke wetgeving?

Doneer nu