Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - ActionAid roept EU ministers op vrouwenrechten te beschermen in IMVO-wetgeving 

ActionAid roept EU ministers op vrouwenrechten te beschermen in IMVO-wetgeving 

Amsterdam/Brussel 1 december 2022 – ActionAid roept Europese ministers op om te komen tot een ambitieuze positie voor een EU-richtlijn voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarin gender een duidelijke plaats krijgt. De Raad Concurrentievermogen komt vandaag 1 december bijeen om haar eerste positie te bepalen over wetgeving die mensenrechtenschendingen en milieuschade in productieketens moet uitbannen. De ontwerptekst is de afgelopen maanden op zorgwekkende wijze afgezwakt door intensieve lobby vanuit het bedrijfsleven.  

De ontwerptekst voor een EU-richtlijn voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die vandaag voorligt aan EU ministers is volgens internationale vrouwenrechtenorganisatie ActionAid genderblind. Dat terwijl seksueel en gendergerelateerd geweld, landroof, milieuvervuiling en uitbuiting allemaal verschillende en disproportionele gevolgen voor vrouwen hebben. Dergelijke genderspecifieke negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten doen zich voor in alle sectoren en in de gehele productieketen van bedrijven. Naar mate de onderhandelingen over de IMVO-richtlijn vorderen, wordt het risico steeds groter dat de EU haar streven naar wereldwijde gendergelijkheid geen recht aandoet in deze essentiele richtlijn.  

Onder meer de reikwijdte van de wetgeving dreigt afgezwakt te worden in de raad en het ontbreekt aan aanvullende maatregelen voor toegang tot recht. Extra zorgwekkend zijn de pogingen van lidstaten om ook nog de financiële sector buiten schot te laten. Zo zou dit kunnen betekenen dat een investeerder in de landbouwsector, waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, geen verantwoordelijkheid zou hebben om schendingen als ontbossing of uitbuiting in de ketens van de klant te identificeren en aan te pakken.  Daarnaast hebben vrouwen te maken met extra barrières wanneer zij toegang tot recht proberen te krijgen, zoals financiering of toegang tot informatie. Deze barrières worden in de ontwerptekst niet weggenomen. 

IMVO-wetgeving heeft de potentie om een einde te maken aan deze misstanden, mits wetgeving ambitieus is en daadwerkelijk positieve impact heeft voor werknemers en gemeenschappen die het hardst geraakt worden. ActionAid dringt er bij Nederland op aan om in te zetten op een ambitieuze positie waarin gender wordt opgenomen.   

Anna Hengeveld, beleidsadviseur gender en IMVO bij ActionAid Nederland roept op: Nederland is vrij progressief ten opzichte van de landen die op dit moment de IMVO-richtlijn sterk proberen af te zwakken. En heeft een belangrijke rol om een ambitieuze positie in de raad te realiseren. Dit is een uitgelezen kans om te zorgen dat gender wordt opgenomen in wetgeving.” 

 Anna Hengeveld licht toe: “In ActionAid’s werk met gemeenschappen in het mondiale Zuiden,  zien we keer op keer de verwoestende impact die bedrijven kunnen hebben op op vrouwen en hun gemeenschappen. Bedrijfsactiviteiten leiden vaak tot genderspecifieke schendingen, die nog eens worden verergerd door bestaande discriminatie en genderongelijkheid.”  

 Anna Hengeveld vervolgt: “Het is essentieel om in wetgeving te erkennen dat de negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten niet genderneutraal zijn. Helaas houdt de huidige ontwerptekst geen rekening met de verschillende en disproportionele impact van bedrijfsactiviteiten op vrouwen. Toch staan veel vrouwen over de hele wereld in de frontlinie om hun rechten en het milieu te beschermen, waarbij ze maar al te vaak geconfronteerd worden met repressie en gendergerelateerd geweld.”  

ActionAid, Clean Clothes Campaign, de European Coalition for Corporate Justice en de Irish Coalition on Business and Human Rights organiseren op woensdag 7 december het evenement: Toward a gender-responsive due diligence directive: Learning from women’s experiences in Pakistan’s garment sector onder leiding van Europarlementariër Katalin Cseh.   

Extra noot:   

ActionAid heeft een beleidsnota ontwikkeld waarin beleidsmakers worden opgeroepen om ervoor te zorgen dat het voorstel voor de richtlijn inzake due diligence op het gebied van duurzaamheid van bedrijven gendergevoelig is, door 10 stappen te volgen. De briefing met de 10 stappen is hier beschikbaar.

Een eerder onderzoek van ActionAid laat zien hoe de mensenrechtenschendingen en milieuschade die door bedrijfsactiviteiten worden veroorzaakt verre van genderneutraal zijn, waarbij vrouwen geconfronteerd worden met lagere salarissen, meer gendergerelateerd geweld, misbruik en pesterijen op het werk.  Het verslag is hier beschikbaar.   

Inschrijving evenement: https://actionaid.nl/2022/11/30/24017/ 

Nadere informatie over de richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence is hier beschikbaar