Home - Actueel - Duurzame aarde - Grootste klimaatvervuilers krijgen 20x meer financiering dan klimaatoplossingen

Grootste klimaatvervuilers krijgen 20x meer financiering dan klimaatoplossingen

Uit ActionAid’s nieuwste onderzoek blijkt dat de fossiele industrie en de industriële landbouw in het mondiale Zuiden twintig keer meer financiering van banken ontvangen dan overheden ontvangen voor klimaatoplossingen. De topbanken die de klimaatcrisis financieren zijn onder meer HSBC, Citigroup en JP Morgan Chase. Banken hebben meer dan 3,2 biljoen dollar geïnvesteerd in de uitbreiding van de fossiele industrie, waarnaast 370 miljard dollar werd gesluisd naar de op één na grootste veroorzaker van klimaatverandering: de industriële landbouw.

 

Biljoenen voor de industriële landbouw

De grootste ontvanger van industriële landbouwfinanciering in het mondiale Zuiden is Bayer. Dit bedrijf komt je misschien bekend voor als de koper van het controversiële Monsanto. Naar schatting ontving de landbouwgigant sinds 2016 zo’n 20,6 miljard dollar aan financiering voor zijn industriële landbouwactiviteiten in het mondiale Zuiden. Bayer is ’s werelds één na grootste producent van landbouwchemicaliën. De meststoffen, pesticiden en ontbossing die gelinkt zijn aan de producten van Bayer dragen voor een groot deel bij aan de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverslechtering veroorzaken. 

Arthur Larok, secretaris-generaal van ActionAid International, zei: “Dit rapport mag niet worden genegeerd door de banken die de klimaatcrisis financieren. Het geld in de wereld stroomt de verkeerde kant op. Sinds het Akkoord van Parijs hebben banken twintig keer meer financiering verstrekt aan fossiele brandstoffen en industriële landbouwactiviteiten in het mondiale Zuiden dan regeringen in het mondiale Noorden als klimaatfinanciering hebben verstrekt aan landen die aan de frontlinie staan van de klimaatcrisis. Dit is absurd en moet stoppen.”

Teresa Anderson, Global Lead voor Klimaatrechtvaardigheid bij ActionAid International en auteur van het rapport, zei: “Wereldbanken maken vaak publieke verklaringen dat ze de klimaatcrisis aanpakken, maar de omvang van hun voortdurende financiering van fossiele brandstoffen en industriële landbouw is simpelweg onthutsend. Het zijn gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die lijden onder de gevolgen van beslissingen die in afgelegen bestuurskamers van banken worden genomen. Door fossiele brandstoffen en industriële landbouw in het mondiale Zuiden te financieren krijgen gemeenschappen te maken met landroof, ontbossing, watervervuiling en klimaatverandering. Met dit rapport kunnen banken niet langer doen alsof de kwestie niet bestaat.

“Banken moeten de schade erkennen die ze aanrichten op de gemeenschappen en de planeet. Ze moeten dringend stoppen met het financieren van de vernietiging die wordt aangericht door fossiele brandstoffen en de industriële landbouw.”

 

Oplossingen verdienen meer financiering

In het rapport worden ook een aantal alternatieven voor deze schadelijke praktijken uiteengezet. Oplossingen zoals hernieuwbare energie en agro-ecologie zijn gericht op echt leiderschap van vrouwen en jongeren in het mondiale Zuiden. Deze oplossingen hebben echter ondersteuning nodig van progressieve publieke financiering.

Agro-ecologie is een ingewikkelde term voor iets wat eigenlijk simpel zou moeten zijn: inclusieve, duurzame landbouw- en voedselsystemen gebaseerd op ecologische, economische, sociale en feministische principes.

 

Meer steun voor agro-ecologie 

Mary Afan, een boerin en coördinator van de kleinschalige vrouwelijke boeren in Nigeria, zei: “Duurzame oplossingen zoals agro-ecologie die de wereld van voedsel kunnen voorzien en de temperaturen laag kunnen houden, worden ondermijnd door overgefinancierde grote industriële landbouwbedrijven.

“Overheden en financiers moeten prioriteit geven aan het vergroten van de steun en agro-ecologische training voor kleine boeren. Ook moet er een einde komen aan de ontbossing en het overmatig gebruik van chemicaliën om grondstoffen te produceren. Het ondersteunen van de agro-ecologie betekent dat we op weg zijn naar de financiering van onze toekomst, in plaats van naar onze vernietiging.”

 

Stop de financiering van fossiele brandstoffen en de industriële landbouw

Met het rapport roept ActionAid op tot het volgende:

  • Banken moeten onmiddellijk stoppen met de financiering voor alle nieuwe activiteiten op het gebied van ontbossing, steenkool en fossiele brandstoffen. Ook de financiering van alle andere activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen en schadelijke industriële landbouw moeten snel worden afgebouwd.
  • Banken moeten strenger beleid voeren op mensenrechtenschendingen en ontbossing om de rechten van gemeenschappen te beschermen.
  • Nationale en regionale overheden moeten de bank- en financiële sector reguleren om de financiering van de uitbreiding van fossiele brandstoffen te stoppen. Ook moet de steun en planning opschalen voor rechtvaardige transities naar echte oplossingen zoals hernieuwbare energie en agro-ecologie. 

Steun jij onze strijd?

Ja, ik strijd mee