Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - Nieuw rapport ’50 jaar falen: IMF, schuld en bezuinigingen in Afrika’

Nieuw rapport ’50 jaar falen: IMF, schuld en bezuinigingen in Afrika’

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is een VN-organisatie die internationale samenwerking bevordert op monetair gebied, voor de bestrijding van financiële crises en kredietverlening voor staten met betalingsproblemen. In theorie een organisatie die landen het hoofd boven water houdt.

Ons nieuwe rapport laat echter zien hoe de bezuinigingsmaatregelen die het IMF opgelegd heeft op het Afrikaanse continent al jaren zorg, onderwijs en algemene ontwikkeling in de weg zit. In plaats van het zoeken naar structurele oplossingen voor de schuldencrisis die speelt in Afrika, dwingt IMF bezuinigingen af die vooral vrouwen en gemarginaliseerde groepen raken en landen geen echte verlichting bieden.

 

IMF oplossingen verslechteren situatie

Negentien van Afrika’s 35 landen met een laag inkomen zitten momenteel in schuldencrisis, na jarenlang het advies van het IMF te hebben gevolgd. Net zoals overal in de wereld doorgaan deze landen door Corona, de oorlog in Oekraïne en andere externe factoren een kostencrisis. Niet zoals andere landen worden ze gedwongen om meer uit te geven aan het betalen van rente op staatsschuld dan aan onderwijs of zorg.

Het rapport Fifty Years of Failure laat niet alleen zien hoe het IMF de huidige situatie in de hand heeft gewerkt en landen minder weerbaar heeft gemaakt, maar toont ook oplossingen die hier verandering in kunnen brengen. Het antwoord is hetzelfde als altijd: ambitieuze, progressieve belastingen die de rijkste mensen en organisaties dwingen om het meeste bij te dragen aan de maatschappij in plaats van het minst.

Jammer genoeg hebben Afrikaanse landen nog steeds weinig te zeggen in de besluitvorming van de Wereldbank en het IMF, met minder dan 10% van de stemmen in het IMF beslissingsorgaan.

 

Onze oproep

Aan het IMF:

Stap definitief af van het mislukte neoliberale economische model en stop met het opleggen van bezuinigingsbeleid en beperkingen aan de loonkosten van de publieke sector. Steun in plaats daarvan schuldkwijtschelding en ambitieuze en progressieve belastinghervormingen op nationaal en internationaal niveau.

Aan Afrikaanse overheden:

Coördineer collectief voor een oplossing van de schuldencrises, op basis van radicale heronderhandeling of schuldkwijtschelding, onder meer door deze zaak in de klimaatonderhandelingen mee te nemen. Het is tijd voor Afrikaanse regeringen om alternatieve economische paden te bewandelen die hoogwaardige openbare diensten, en sociale en economische rechtvaardigheid centraal stellen.

 

ActionAid zal bij de aankomende Klimaattop dan ook volop inzetten op schuldkwijtschelding als onderdeel van ons gevecht voor een rechtvaardig Klimaatschadefonds.