Home - Actueel - Eerlijk zakendoen - Politieke deal Europese-richtlijn voor IMVO: belangrijke stap voorwaarts, maar ook zorgwekkende tekortkomingen

Politieke deal Europese-richtlijn voor IMVO: belangrijke stap voorwaarts, maar ook zorgwekkende tekortkomingen

Afgelopen nacht is er binnen de EU een politiek akkoord bereikt over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), een Europese-richtlijn voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ActionAid Nederland ziet dit akkoord als een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen schendingen in de productieketens van multinationale bedrijven van mens en milieu. Echter zien wij ook zorgwekkende gebreken.

Belangrijke stap voorwaarts

ActionAid zet zich al jaren in voor bindende regelgeving voor bedrijven op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, mét speciale aandacht voor vrouwen en groepen in kwetsbare situaties. Dankzij dit akkoord over de CSDDD, zullen grote multinationale bedrijven de risico’s voor mens en milieu in hun productieketens moeten identificeren, voorkomen en aanpakken in consultatie met betrokken. Ook wordt het mogelijk voor slachtoffers om multinationale bedrijven civiel aansprakelijk te stellen voor schendingen in de keten en worden er stappen gezet om de barrières voor toegang tot recht weg te nemen.

Anna Hengeveld, beleidsadviseur Gender en IMVO: “Dit akkoord is een mijlpaal in de erkenning dat bedrijven mensenrechten en milieu moeten respecteren in hun productieketens. Het is een stap voorwaarts in de toegang tot recht voor vrouwen en gemeenschappen uit het mondiale Zuiden die nu te maken krijgen ernstige schendingen, zoals vervuiling, landroof en uitbuiting, door bedrijfsactiviteiten.”

 Zorgwekkende tekortkomingen

Anna Hengeveld, beleidsadviseur Gender en IMVO: “Zorgwekkend zijn een aantal belangrijke afwijkingen in het akkoord van de bestaande internationale richtlijnen voor IMVO. Een enorme misser is de uitsluiting van de financiële sector, terwijl Europese banken in de afgelopen 7 jaar maar liefst 281 miljard euro investeerden in projecten die bijdragen aan schadelijke klimaatverandering.”

Verschillende EU-lidstaten, zoals Frankrijk, hebben zich in de Raad verzet tegen ambitieuze wet- en regelgeving, waardoor het bereikte akkoord niet volledig in lijn is met de OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Het akkoord is van toepassing op een zeer beperkt aantal grote bedrijven in de Europese Unie. Hierdoor zullen veel bedrijven, zoals bijvoorbeeld in de textielsector waar maar liefst 80% van de arbeiders vrouw is, buiten de IMVO-verplichting vallen. Zorgwekkender nog is de uitsluiting van de financiële sector van de IMVO-verplichting richting hun klanten, terwijl Europese banken in de afgelopen 7 jaar 281 miljard euro hebben geïnvesteerd in fossiele brandstoffen en grootschalige landbouw die bijdragen aan schadelijke klimaatverandering.

ActionAid heeft zich de laatste jaren bij de verschillende EU-instituties hardgemaakt voor de opname van een genderlens in de CSDDD. Veel details van het akkoord moeten nog technisch worden uitgewerkt. In de uitwerking van deze details en de ontwikkeling van een Nederlandse implementatiewet is het van belang is dat de internationale IMVO-standaarden en het genderperspectief worden meegenomen.