Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Report: Making climate finance work for women and marginalised groups

Het rapport Making climate finance work for women and marginalised groups: Lessons from the Dutch Fund for Climate and Development first phase – gepubliceerd door ActionAid en Profundo – onderzocht of Nederlandse klimaatfinanciering dat via het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD) beschikbaar is gesteld ten goede komt aan degenen die dit het hardste nodig hebben, namelijk vrouwen en gemarginaliseerde gemeenschappen.

Aan de hand van een deskstudie en veldonderzoek naar verschillende DFCD-projecten in Bangladesh, Kenia en Oeganda werd duidelijk dat hoewel het DFCD een veelbelovende opzet heeft, het net als veel andere fondsen toch gemarginaliseerde groepen en vrouwen niet goed bereikt en betrekt in de projecten.