Home - Actueel - Duurzame aarde - Mijnbouw - ActionAid bij het OECD Forum in Parijs

ActionAid bij het OECD Forum in Parijs

Afgelopen week was ons Hoofd Beleid en Programma’s, Sophie Kwizera, in Parijs om het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains bij te wonen. Bij dit jaarlijkse forum komen mensen uit allerlei landen samen om te bespreken hoe ze gezamenlijk grondstoffenketens kunnen verduurzamen. Al meerdere jaren organiseren wij tijdens deze bijeenkomst partner-led sessies, vaak in samenwerking met onze collega’s en partners uit het mondiale Zuiden.

 

Wat is het OECD Forum?

Dit jaar organiseerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) alweer voor de 17e keer het Forum on Responsible Mineral Supply Chains. Dit is een belangrijk platform voor dialoog tussen regeringen, bedrijven, academici, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden over een breed scala aan onderwerpen die betrekking hebben op het verduurzamen van grondstoffenketens.

Tijdens het Forum worden actuele uitdagingen besproken waar verschillende actoren in de grondstoffentekens mee te maken hebben, zoals het waarborgen van vrouwen- en mensenrechten in grondstoffentekens en het tegengaan van milieuvervuiling. Deelnemers komen uit alle hoeken van de wereld om ideeën uit te wisselen, best practices te delen en op zoek te gaan naar oplossingen voor mondiale uitdagingen in hun toeleveringsketens. Naast plenaire sessies en paneldiscussies biedt het Forum ruimte voor interactieve workshops, netwerkmogelijkheden en presentaties van onderzoeksrapporten en beleidsaanbevelingen.

 

Wat doet ActionAid bij het OECD?

“Wij spreken hier met o.a. overheden en bedrijven over hoe belangrijk het is om vrouwen- en mensenrechten in grondstoffenketens te respecteren,” vertelt Sophie Kwizera. Een belangrijk begrip tijdens het Forum is due diligence. Dit begrip zegt dat bedrijven moeten zorgen dat ze risico’s in hun ketens identificeren, voorkomen en aanpakken. Tijdens het Forum werd uitvoerig besproken hoe men dit het beste kon doen, zonder bijvoorbeeld vrouwen en gemarginaliseerde groepen te vergeten.

Er bestaan bijvoorbeeld al jaren vrijwillige due diligence richtlijnen, ook vanuit de OECD. Overheden en instanties zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties kunnen middels bindende maatregelen bedrijven verplichten om aan ‘due diligence’ te doen, wanneer deze vrijwillige richtlijnen onvoldoende blijken om bedrijven er toe te bewegen mensenrechten en milieu in hun ketens te respecteren.

ActionAid werkt wereldwijd samen met vrouwen en gemeenschappen die negatieve gevolgen ondervinden door mijnbouw om voor hun rechten op te komen. Zoals in Zuid-Afrika, waar mangaan, goud, steenkool en platinum worden gewonnen. “Het is essentieel dat vrouwen en hun gemeenschappen onderdeel zijn van de oplossingen voor eerlijke en verantwoordelijke ketens, omdat zij nu het hardst geraakt worden door de gevolgen van mijnbouw in hun landen,” legt Sophie uit.

Tijdens het Forum organiseerde ActionAid twee partner-led sessies: ‘Reclaiming Power? Perspectives from the Global South on addressing structural barriers to female participation in artisanal mining’ en ‘Safeguarding women’s rights in mineral supply chains: Insights from South Africa’. Hierbij spraken onder andere experts Viviane Sebahire Maramuke van de Solidarité des Femmes pour le Développement Intégral (SOFEDI) en Patricia Rabanye van Women Affected by Mining United in Action (WAMUA). Beide organisaties zetten zich al jaren in voor de belangen van vrouwen in grondstoffenketens.

 

Van links naar rechts: Obert Bore van ZELA, Sifiso Dladla van ActionAid Zuid-Afrika, Mayely Müller van GIZ, Patricia Rabanye van WAMUA en Sophie Kwizera.

Patricia Rabanye van WAMUA sprak over vrouwenrechten en mensenrechtenbescherming. Als activiste en lid van een gemeenschap in Zuid-Afrika die veel negatieve gevolgen ervaart van mijnbouw, vertelde ze over het belang van haar stem en die van andere vrouwen en gemeenschappen in een belangrijk internationaal forum als deze. Patricia vertelde dat vrouwen in Zuid-Afrika vaak nog heel erg afhankelijk zijn van mannen, doordat er weinig werk is voor vrouwen. De banen die vrouwen wel kunnen krijgen, zijn op laag niveau en onder zware omstandigheden.

“Als je klaagt, verlies je je baan, en weet je niet waar je heen moet. Vrouwen worden uitgebuit. En nog veel te veel vrouwen verliezen hun leven omdat ze hun stem laten horen.”

– Patricia Rabanye

De sessies met Patricia en haar mede-panelisten maakten belangrijke discussies mogelijk. Zo zijn er veel gesprekken gevoerd over hoe vrouwen en gemeenschappen onderdeel kunnen zijn van het bedenken en uitvoeren van oplossingen voor echt eerlijke en duurzame grondstoffentekens. Een mooi teken voor de toekomst!