Home - Doe mee - Grote giften en partnerschappen - Projectoverzicht - RVO black granite supply chain

Improving the black granite supply chain


From the Netherlands to Zimbabwe

Ben Miller

In de landen waar natuursteen gewonnen en verwerkt wordt, vinden regelmatig schendingen van mensen- en arbeidsrechten plaats, als ook belasting aan het milieu. Zo ook in Zimbabwe bij de winning van zwart graniet. ActionAid Zimbabwe werkt al langere tijd in samenwerking met ActionAid Nederland aan het verbeteren van de levensomstandigheden van gemeenschappen die worden getroffen door granietwinning.

Om hieraan bij te dragen zijn we in 2022 een samenwerking aangegaan met importeurs/verwerkers van zwart graniet in Nederland en de importeur die het zwart graniet naar Europa haalt. Met financiële ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we gestart om de mogelijke misstanden in de toeleveringsketen van deze bedrijven in kaart te brengen. Dit is de eerste cruciale stap die nodig is om misstanden systematisch aan te pakken. We kijken hierbij ook naar het beleid dat bedrijven voeren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenverantwoordelijkheid, en scherpen dat waar nodig samen aan.

Daarnaast zijn we aangehaakt bij het Trustone initatief, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, NGO’s, vakbonden en de Nederlandse en Belgische overheid om een meer duurzame en verantwoorde inkoop en productie van natuursteen te bewerkstelligen.

In september 2021 heeft TruStone het rapport “From Mountains of Hope to Anthills of Despair“ gepubliceerd. Dit rapport heeft inzicht gegeven in de risico’s van de natuursteen sector in Zimbabwe en heeft de samenwerking tussen importeurs en leveranciers versterkt. Het rapport ligt dan ook aan de basis van dit mooie samenwerkingsverband met de sector, om mogelijke misstanden in de keten op te sporen en aan te pakken.

Onze partners

Dit project realiseren we verder samen met onze collega’s bij ActionAid Zimbabwe & ActionAid Italië.

Wat gaan we hiermee bereiken?

Het doel van het huidige project (deel 1 van het grotere samenwerkingsverband) is om de gehele keten, van start tot eind oftewel van de groeve tot aan het keukenblad, te onderzoeken.

Hierbij kijken we specifiek naar de volgende risico’s:

  • Landrechtenschendingen
  • Milieuschade
  • Gedwongen verhuizingen en uitzettingen
  • Discriminatie
  • Arbeidsrechtenschendingen
  • Corruptie
  • Het niet naleven van gezonds- en veiligheidsnormen voor werknemers
  • Blootstelling van gemeenschappen en werknemers aan vervuiling
  • Vervuiling van de leefomgeving (inclusief lucht-, bodem- en watervervuiling en geluidshinder)

Door een gebrek aan transparantie is het voor de partijen in deze keten ingewikkeld om verantwoordelijkheid te nemen voor de duidelijke risico’s die het mijnen van natuursteen met zich meebrengt. Onze partners willen hier graag verandering in brengen en daar helpen wij natuurlijk graag bij.

Door gezamenlijk onderzoek te laten doen, kunnen we risico’s benoemen en indien nodig tackelen. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk bureau dat hierin gespecialiseerd is. Zodra de risico’s inzichtelijk gemaakt zijn en transparantie in de keten is gecreëerd kunnen alle partijen, o.a. mijnbedrijven, tussenhandelaren, natuursteen importeurs, natuursteenbewerkers en de producenten, verantwoordelijkheid nemen en waar nodig verbeteringen aanbrengen. Hier heeft iedereen, van Zimbabwe tot aan Nederland, baat bij.

Meer weten?

Neem contact op met Anke van Gils. Als strategisch fondsenwerver coördineert zij bestaande projecten zoals TruStone en zoekt zij verbanden tussen fondsen, bedrijven en NGO's om zo nieuwe projecten aan te jagen. Verder houdt zij zich bezig met de ondersteuning van ActionAid's humanitaire werk. Vanuit haar traineeship in fondsenwerving en MSc in Human Geography is zij de ideale gesprekspartner voor iedereen die vragen heeft over dit project of één van onze andere lopende partnerships.

Neem contact op met Anke

Strategisch Fondsenwerver

020-5206210

Anke.vanGils@actionaid.org