Building Better Futures


Turing Foundation

ActionAid vergroot voedselzekerheid door landbouwtraining voor jonge boeren en Farmer Field Schools in Liberia en Kenia.
Liberia behoort tot de armste landen ter wereld. Op het platteland leeft zelfs meer dan twee derde van de bevolking onder de armoedegrens. Daarom trekken steeds meer jongeren naar de stad. Deze jongeren zijn de toekomst van het land, maar door een groot gebrek aan banen komen zij in uitzichtloze situaties terecht. ActionAid ondersteunt deze jongeren bij het opbouwen van een duurzaam bestaan.

Liberia kampt met een enorm jongerenoverschot. Ongeveer 63% van de Liberiaanse bevolking is jonger dan 25 jaar. Tegelijkertijd zijn er te weinig basisvoorzieningen en werkgelegenheid. Dit staat zowel de economische groei van het land als de ontwikkeling van deze jongeren in de weg. Ze vertrekken daarom massaal naar de steden in de hoop op werk. Hierdoor neemt de druk op medische hulp en voorzieningen als schoon drinkwater, riolering en vuilophaal in de steden alleen maar toe.

Bovenop deze problemen brak in 2014 de Ebola-crisis uit, wat aan circa 4.000 mensen het leven kostte. Het fragiele gezondheidszorgsysteem bezweek onder de snelle toestroom van ebola-patiënten. Door het wegvallen van arbeidskrachten kwamen veel gezinnen in nog grotere armoede terecht. De Ebola-crisis heeft de kwetsbare situatie waarin jongeren verkeren verder op scherp gezet.

Landbouwtraining helpt jongeren vooruit

ActionAid steunt jongeren wereldwijd om een duurzaam bestaan om te bouwen. Ook in Amuru, Oeganda, leren we jongeren hoe ze beter om kunnen gaan met extreem weer als gevolg van klimaatverandering.

In Farmer Field Schools leren jongeren op school over duurzame landbouwtechnieken. Deze vaardigheden zorgen niet alleen voldoende werk en voedsel, maar ook heeft het positieve gevolgen voor hun zelfvertrouwen. Dat helpt hen vervolgens op school te blijven en door te leren.

Grace (40) kon haar kinderen nauwelijks voeden na het verlies van haar man. ActionAid trainde haar in ondernemerschap en boekhouding. Op aanraden van ActionAid werd ze lid van een gezamenlijke spaargroep. Met de lening die zij via de groep verkreeg, kan ze het schoolgeld betalen en kan ze in bijna alle basisbehoeften voorzien.

Grace werkt op haar land in Atuta, Oeganda. ©Søren Bjerregaard/ActionAid

Dit doet ActionAid

  • ActionAid traint jonge boeren in duurzame landbouwtechnieken. Inmiddels hebben al 500 jongeren de training gevolgd.

  • Daarnaast krijgen de jongeren training in sociaal ondernemerschap en ICT-vaardigheden. Ze leren over bedrijfsbeheer, boekhouden en management. Inmiddels hebben ze al 5 sociale ondernemingen opgezet.

  • Naast bedrijfsvoering krijgen de jonge boeren ook voorlichting over hun rechten en training in leiderschap. Zo kunnen ze zich beter organiseren en beleid beïnvloeden, om op die manier op te komen voor hun belangen.

Partners

Dit project loopt van januari 2017 tot december 2018 en wordt mogelijk gemaakt door de Turing Foundation.

Turing Foundation

Pagina aangepast op 26 maart 2018