FGG alliantie

De Fair Green and Global (FGG) Alliantie is een strategisch partnerschap dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De alliantie bestaat uit zes maatschappelijke organisaties: ActionAid, Both ENDS, Milieudefensie, Schone Kleren Campagne, SOMO en TNI.

Samen met maatschappelijke organisaties van over de hele wereld werkt de FGG Alliantie aan sociaal rechtvaardige, inclusieve en ecologisch duurzame samenlevingen. Dit doen we door middel van wederzijdse capaciteitsversterking enerzijds en beleidsbeïnvloeding anderzijds.

Partnerorganisaties van de FGG Alliantie en gemeenschappen van over de hele wereld ervaren dagelijks hoe bepaald beleid en praktijk mensenrechtenschendingen en milieuschade veroorzaken. Om deze problemen aan te pakken en alternatieven aan te dragen die juist de rechten en het levensonderhoud van mensen en het milieu beschermen, richten we ons op drie werkvelden:

  • Verbeterd gedrag van bedrijven
    Door de globalisering hebben multinationals meer macht en rechten gekregen, maar zij nemen niet altijd meer verantwoordelijkheid. Om deze kloof te dichten, zijn aan de ene kant regels, voorschriften en handhaving hiervan nodig, en verbeteringen in bestuur, modellen en praktijken van bedrijven aan de andere kant.

  • Verbeterde handel en investeringen
    De huidige wereldwijde handels- en investeringsregels hebben de rechten van bedrijven uitgebreid, terwijl de ruimte voor overheden om beleid te maken kleiner wordt. Deze onbalans moet dringend worden hersteld, zodat regeringen weer milieu- en sociale doelstellingen kunnen vervullen, inclusief gendergelijkheid en mensenrechten.

  • Verbeterde financiële en belastingsystemen
    Het huidige globale systeem creëert ongelijkheid en onrechtvaardigheid in samenlevingen, vooral in lage en lage-middeninkomenslanden. De FGG Alliance wil bijdragen aan beleidscoherentie voor ontwikkeling door ervoor te zorgen dat financiële regelgeving, belastingsystemen, en de werking van publieke instellingen zijn gericht op duurzame en inclusieve ontwikkeling en gelijkheid.

De rol van ActionAid

Binnen FGG heeft ActionAid de rol om de stem van ‘civil society’ in het mondiale Zuiden te vergroten en de zelfredzaamheid van mensen te versterken. Dit doen we door in te zetten op de kracht van lokale maatschappelijke organisaties, die werken op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid en milieu.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Ministerie van Buitenlandse Zaken