The Power Project


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Power Project heeft een geïntegreerde aanpak als het gaat om de economische empowerment van vrouwen. © ActionAid
Wereldwijd leveren vrouwen een enorme bijdrage aan de economie. Zo wordt tot wel 80 procent van het voedsel in ontwikkelingslanden geproduceerd door kleinschalige boeren, waarvan het grote merendeel vrouwen. Toch verdienen vrouwen minder dan mannen, hebben ze minder inspraak in beleid en minder toegang tot afzetmarkten. Ook doen ze veel meer onbetaald werk dan mannen, zoals het huishouden en zorgen voor het gezin.

ActionAid wil de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verminderen en de economische positie van vrouwen versterken. Daarom startten we het Promoting Opportunities for Women’s Empowerment and Rights (POWER) project, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en gecoördineerd door ActionAid UK.

Meer zorgtaken = minder tijd voor het verdienen van een eigen inkomen

Beperkte toegang tot markten betekent minder hoge inkomsten

Kwetsbaar voor geweld door een zwakkere positie

Minder tijd voor klimaatbestendige landbouwtrainingen

In veel plattelandsgebieden kost het halen van water en brandhout, wassen, koken, zorgen voor kinderen en ouderen vrouwen veel tijd, bovenop hun werk in de landbouw. Door deze dubbele last hebben vrouwen minder tijd om hun eigen geld te verdienen en deel te nemen aan politieke besluitvorming.

Vrouwen ondervinden ook andere vormen van discriminatie. Kleinschalige boerinnen hebben vaak beperkte toegang tot markten. Zij worden nadelig behandeld door inkopers en hebben weinig informatie over hoe zij hun producten op de markt kunnen verkopen. Ook al gaan deze boerinnen meer produceren, dan hebben zij moeite dit te vertalen naar hogere inkomsten.

Een ander wijdverspreid probleem is geweld tegen vrouwen, wat hun positie in de samenleving nog verder verzwakt. Daarbij is geweld onderdeel van een vicieuze cirkel: de ongelijke verdeling van het onbetaalde werk tussen mannen en vrouwen, werkt discriminatie in de hand, wat vrouwen nog kwetsbaarder maakt voor geweld.

 

Tenslotte wordt de bevolking in landelijke gebieden getroffen door de gevolgen van klimaatveranderingen. Dit verlaagt de productiviteit van boeren en maakt hen kwetsbaar voor armoede. ActionAid ontwikkelde daarom samen met partners klimaatbestendige, duurzame landbouwmethodes. Vrouwen hebben echter vaak weinig tijd om deze duurzame landbouwtechnieken te leren, wat het verbeteren van hun economische positie in de weg staat.

“Ik begrijp zorgtaken nu beter en help mijn vrouw”

ActionAid Bangladesh organiseert samen met de vrouwengroep Bonna Nari Dall vergaderingen om de lokale bevolking en bestuurders bewust te maken van de ongelijke verdeling van onbetaald werk – en om dit te verminderen. Mannen en vrouwen noteerden in een dagboek hoeveel onbetaald werk zij dagelijks verrichten. Ramcharan Das nam deel aan het project: “Vroeger hielp ik mijn vrouw nooit, omdat ik vond dat het huishouden een vrouwentaak was. Hierdoor hadden we vaak ruzie. Nadat ik de vergaderingen had bijgewoond, begreep ik haar beter. Nu help ik mijn vrouw. Hierdoor heeft ze meer tijd om op het land te werken en haar eigen geld te verdienen.”

Rekha Begum (44) is voorzitter van de Bonna Nari Dall vrouwengroep. Sinds ze de zorg draagt voor haar gehandicapte man, kan ze minder tijd besteden aan de vrouwengroep, die als doel heeft de gemeenschap weerbaar te maken tegen natuurrampen. © ActionAid Bangladesh

Dit doet ActionAid

Het POWER-project ondersteunt lokale partnerorganisaties in Bangladesh, Ghana, Pakistan en Rwanda. Het project streeft ernaar 21.000 boerinnen te helpen en pakt verschillende problemen die ervoor zorgen dat vrouwen achtergesteld blijven tegelijk aan.

 • We trainen gemeenschappen zodat zij meer inzicht krijgen in onbetaald werk. Door onbetaald werk te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van energiebesparende ovens en gedeelde kinderopvang, hebben vrouwen ook genoeg tijd om deze methodes te leren en toe te passen.

 • Daarnaast trainen we vrouwen in klimaatbestendige, duurzame landbouwmethodes. Zo kunnen vrouwen in hun levensonderhoud voorzien en ook op de langere termijn hun productiviteit zeker stellen.

 • Het POWER-project gaat geweld tegen vrouwen tegen door trainingen en projecten op lokaal niveau. Ook werken we samen met verschillende groepen om het beleid inzake geweld tegen vrouwen te verbeteren en te zorgen dat huidig beleid beter wordt uitgevoerd.

 • Tenslotte werken we samen met beleidsmakers en stimuleren we nationale en regionale overheden om markten en openbare diensten te ondersteunen die deze genderongelijkheid proberen terug te dringen.

Een greep uit de resultaten

 • 200

  vrouwengroepen in Bangladesh zijn getraind in moestuinieren, waardoor ze hun voedselproductie konden vergroten.

 • 19.206

  boerinnen zijn georganiseerd vrouwenbonden en nemen actief deel aan vergaderingen, wat hun positie versterkt.

 • 13.000

  vrouwen en 2.000 mannen hebben een dagboek bijgehouden waarin ze onbetaalde zorgtaken noteerden. Hierdoor hebben ze meer inzicht gekregen in de verhouding tussen betaald en onbetaald werk.

Partners

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Pagina aangepast op 30 maart 2018