Home - Doe mee - Grote giften en partnerschappen - Projectoverzicht - Maatschappelijke Diensttijd project Feminist Climate Academy

De Feminist Climate Academy


Een Maatschappelijke Diensttijd project

Tengbeh Kamara / ActionAid

Het is vijf voor twaalf

Als we zo doorgaan zal de aarde niet meer leefbaar zijn voor toekomstige generaties. Klimaatverandering is één van onze grootste hedendaagse problemen. Steeds meer mensen zijn slachtoffer van klimaat gerelateerde rampen. Vrouwen in het mondiale Zuiden worden daarbij het hardste geraakt.

De komende jaren zijn cruciaal om het tij te keren. De tijd dringt en het is daarom belangrijk om een meer diverse en bredere groep van jongeren te bereiken met informatie over de oorzaken, impact en oplossingen van klimaatverandering en hen te betrekken bij klimaatactie. Jongeren hebben het meest te lijden onder klimaatverandering, maar worden nu nauwelijks gehoord in het debat over de oplossingen van de klimaatcrisis of weten de weg niet te vinden. De stem van jongeren is van groot belang in het klimaatdebat. Jongeren kunnen “agents of change” worden en een essentiële bijdrage leveren aan de oplossingen van de klimaatcrisis.

De Feminist Climate Academy gaat om kennis opdoen van (inter)nationale experts en nieuwe vaardigheden leren, zoals het mobiliseren van groepen, je eigen campagne bouwen, wat lobby is, een verhaal vertellen wat echt raakt en een netwerk van gelijkgestemden opbouwen.

Gezamenlijk bedenken de jongeren acties en activiteiten (ondersteund door trainers, jongeren en experts) die ze in aanloop naar de Klimaattoppen in 2024 en 2025 zullen uitvoeren. Zo gaan ze samen aan de slag om publieke druk uit te oefenen en Nederlands en internationaal klimaatbeleid te beïnvloeden. Binnen de acties en activiteiten kan iedere deelnemer diens talenten en passie volledig benutten.

Belangrijk onderdeel in deze Academy is de interactie tussen jongeren en de initiatieven en interesses die er binnen de groepen aanwezig zijn. In alle sessies is er een interactief element. De partnerorganisaties en trainers zijn gespecialiseerd en zeer ervaren in het begeleiden en stimuleren van jongeren. Gedurende het hele traject is er veel begeleiding aanwezig. De acties en activiteiten zijn er op gericht om deze participatie tot stand te brengen. Ook zullen er verschillende rolmodellen betrokken zijn.

Naast interactie van deelnemers uit Nederland zullen we ook de interactie tussen jongeren wereldwijd stimuleren. Onze partners hebben wereldwijde jongerennetwerken die gelinkt zullen worden met de jongeren van de Academy.

De Feminist Climate Academy wordt mogelijk gemaakt door:

Wat gaan we hiermee bereiken?

Dat de wereld oneerlijk verdeeld is, weten we. Hoe we daar zelf iets aan kunnen doen als individu of als team, weten we vaak minder goed. Want waar begin je?

Mede dankzij financiering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder hun Maatschappelijke Diensttijd (MDT) initiatief zullen we verdeeld over twee jaar 250 jongeren (tussen de 18 en 30 jaar) inspireren om in actie te komen. Zoals de Indiase vrouwenrechtenactivist Srilatha Batliwala zegt: “Je kan de wereld niet veranderen zonder bij jezelf te beginnen”.

Door zichzelf te laten informeren en inzetten voor een betere wereld, bevechten we de klimaatstress die jongere generaties steeds meer voelen. De doelgroep voor onze Academy is zo breed en divers mogelijk, met een focus op jongeren die de urgentie wel voelen maar nog weinig kennis hebben over de klimaatcrisis. Voor de deelnemers zelf brengt de Academy zo een positieve verandering, een mooi netwerk gelijkgezinden en alle handvatten die ze nodig hebben om in actie te komen.

Deelnemers van de Feminist Climate Academy veranderen echter veel meer dan alleen zichzelf. Sommigen voelen zich geïnspireerd om zich fulltime voor een betere toekomst in te zetten, zoals ex-deelnemer Sarah Nasrawi die ondertussen jongerenvertegenwoordiger op duurzame ontwikkeling is geworden bij de Nationale Jeugdraad. Anderen kijken juist naar hun huidige situatie en proberen bijvoorbeeld hun werk te verduurzamen. De impact van de Academy verspreid zich zo elk jaar en met elke groep deelnemers verder de wereld in.

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar, of ken jij iemand van die leeftijd die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Aanmelden kan per jaar tussen mei en augustus via deze link.

Meer weten?

Neem contact op met Anke van Gils. Als strategisch fondsenwerver zoekt zij verbanden tussen fondsen, bedrijven en NGO's om zo nieuwe projecten aan te jagen of bestaande projecten meer impact te geven. Vanuit haar traineeship in fondsenwerving en MSc in Human Geography is zij de ideale gesprekspartner voor iedereen die vragen heeft over dit project of één van onze andere lopende partnerships.

Neem contact op met Anke

Strategisch Fondsenwerver

020-5206210

Anke.vanGils@actionaid.org