Home - Doe mee - Campagnes - Droogte de baas

Droogte de baas

De tegenstelling kan bijna niet groter: in het Zimbabwe dat ooit bekend stond als de voedselschuur van Afrika, is inmiddels de helft van de bevolking afhankelijk van voedselhulp. Landhervormingen en lange periodes van extreme droogte of overstromingen, zorgen steeds vaker voor mislukte oogsten en voedseltekorten.

Schoon drinkwater in Zimbabwe

Lucia uit Zimbabwe heeft zes kinderen. Door de droogte is haar oogst de afgelopen periode gedaald van 50 naar slechts 2 zakken maïs. Hierdoor heeft Lucia moeite om haar kinderen te voeden. Ze eten kleinere porties en minder vaak. Ook hun drie koeien en drie geiten geven geen melk meer.

Ze heeft veel gehad aan een workshop van ActionAid over hygiëne en het verkrijgen van voedsel en schoon drinkwater. Ziektes verspreiden zich snel doordat waterputten met vee moeten worden gedeeld.

“Door de trainingen van ActionAid hebben we kennis opgedaan over hygiëne en gezondheid. We hebben geleerd over toegang tot voedsel, schoon drinkwater en het belang van hygiëne om ziektes te voorkomen. Met deze kennis kunnen we de hele gemeenschap helpen”, vertelt Lucia.

© Samantha Reinders/ActionAid

Stille ramp

Door extreme droogte verkeerde 30 procent van de bevolking van Zimbabwe vorig jaar in hongersnood. Het kwam amper in het nieuws, terwijl duizenden mensen om het leven kwamen. En nog altijd duurt het voedseltekort voort. Dit heeft grote gevolgen. Zo zorgt het gebrek aan gezonde voeding voor een langzame ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen en hoge sterftecijfers. Bovendien zijn veel waterputten opgedroogd en worden de overgebleven putten vaak met vee gedeeld, waardoor ziektes zich snel verspreiden.

Kinderen van school

Honger heeft een enorm effect op de leerprestaties van schoolgaande kinderen. Ze kunnen zich met hun lege magen moeilijker concentreren of blijven door zwakte weg van school. Andere kinderen worden door hun ouders van school gehaald, omdat ze het schoolgeld niet meer kunnen betalen of omdat de kinderen – veelal meisjes – mee moeten helpen om voedsel en drinkwater te zoeken. Terugkeren naar school? Dat zit er voor velen niet meer in.

Vrouwen achtergesteld

In Zimbabwe produceren vrouwen het leeuwendeel (70%) van het voedsel. Door jaren ervaring weten ze precies welke zaden en landbouwmiddelen nodig zijn en hoe ze zich kunnen wapenen tegen droogte. Toch wordt deze kennis onvoldoende benut en worden vrouwen vaak buitengesloten uit dorpsraden. Niet alleen onrechtvaardig, maar ook economisch onverstandig. Door vrouwen landrechten, inspraak en toegang tot landbouwsteun te geven, stijgt de gemiddelde oogst met 20 tot 30 procent. Een geweldig wapen in het terugdringen van honger en armoede.

“Het is het beste systeem dat we ooit hebben gehad”

Het kan ook anders! Amie Diouf woont op het eiland Baout voor de kust van Senegal. Boeren hebben het hier zwaar: door extreme regenval en overstromingen zijn enorme stukken landbouwgrond verwoest. Het gevolg is dat veel families honger lijden. Dankzij ActionAid’s duurzame landbouwtrainingen maakte Amie kennis met ‘tafeltuinieren’: hooggelegen moestuinen op tafels. Regenwater voor kleinschalige irrigatie wordt opgeslagen in tonnen. “Het is het beste systeem dat we ooit hebben gehad,” zegt Amie. Elke vrouw die de training volgt, traint vervolgens 15 andere vrouwen. Hierdoor kunnen alle vrouwen op het eiland binnenkort voldoende voedsel verbouwen om hun kinderen te voeden, ook in tijden van extreme droogte of veel regenval.

ActionAid startte eerder succesvolle landbouw- en irrigatieprojecten, zoals in Senegal (zie hierboven) en de Farmer Field Schools in Kenia (zie hieronder). Lokale boeren volgen trainingen over duurzame landbouwtechnieken, leggen irrigatiekanalen aan en verbouwen droogtebestendige gewassen. Vrouwen hebben een centrale rol in het project. En wat bleek? Tijdens de schrijnende voedseltekorten in Kenia begin dit jaar waren gemeenschappen rondom de Farmer Field Schools nauwelijks getroffen. Dit succes willen we terugzien in meer landen.

Wat ActionAid doet

  • We verenigen boerinnen in coöperaties om problemen in kaart te brengen en samen met oplossingen te komen.
  • We organiseren workshops in duurzame landbouwtechnieken, zoals het testen van verschillende zaden en het opzetten van irrigatiesystemen.
  • We helpen boerinnen hun stem te laten horen en bij de overheid hun landrechten te claimen. Met de verkiezingen van 2018 in aantocht is nu het moment!
  • We vragen aandacht voor klimaatverandering en de impact op mensen in ontwikkelingslanden. Er moet een noodfonds komen om de klappen op te vangen.
  • We faciliteren uitwisselingen met andere boerinnen.

Het regenseizoen staat voor de deur, dus nu is hét moment om water op te vangen en voorraden aan te leggen. Voor deze en andere activiteiten is jouw hulp hard nodig.

Farmer Field Schools in Kenia

De afgelopen jaren heeft ActionAid in Kenia, in samenwerking met AUSAID, de succesvolle Farmer Field Schools (FFS) opgezet – een methode ontwikkeld door de FAO. Lokale boeren krijgen trainingen over duurzame landbouwtechnieken, klimaatverandering en collectieve voedselproductie. Ook worden irrigatiekanalen aangelegd en droogtebestendige gewassen verbouwd. Vrouwen hebben een centrale rol in het project.

“Via onze Farmer Field School heb ik al trainingen gevolgd. Ik ken nu een paar trucjes om bijvoorbeeld water te bewaren en planten te bemesten. Ook plant ik droogtebestendige bonen, waardoor ik nu veel meer kan oogsten” vertelt Virginia Muatha.

Virginia Muatha uit Kenia volgt via haar Farmer Field School trainingen in duurzame landbouw. ©Søren Bjerregaard/ActionAid

Pagina aangepast op 12 januari 2018