Home - Doe mee - Campagnes - Geef vrouwen POWER

Geef vrouwen POWER

Dankzij het POWER-project kunnen vrouwen in Rwanda ontsnappen aan armoede en geweld. © Jane Lennon/ActionAid
In Rwanda leeft 63 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Vooral vrouwen en meisjes leven in armoede omdat zij drie keer zo veel onbetaald werk (zoals het huishouden en zorg voor kinderen) op zich nemen als mannen. Deze zware zorgtaken gaan ten koste van onderwijs, betaald werk en deelname aan een (dorps)bijeenkomst waarin belangrijke besluiten worden genomen. Terwijl juist die drie dingen zo belangrijk zijn om armoede te verslaan.  Help mee de zware zorgtaken te verlichten >>
 • 63%

  van de bevolking in Rwanda leeft onder de armoedegrens

 • 3x

  zoveel onbetaald werk nemen vrouwen op zich als mannen

 • 50%

  van de meisjes in Rwanda krijgt voor haar 19e te maken met seksueel geweld

Een vicieuze cirkel

De ongelijke verdeling van zorgtaken werkt discriminatie in de hand. Het werk van vrouwen wordt vaak niet gezien als echt werk. Ook moeten ze hun man of familie vragen om geld voor basale dingen, zoals voedsel en andere levensmiddelen. De financiële afhankelijkheid van vrouwen beperkt hun keuzes, zowel als het gaat om werk, als de mogelijkheid om een (gewelddadige) partner te verlaten.

Het verbouwen van voedsel biedt kansen. Deze kansen blijven echter onbenut doordat vrouwen gediscrimineerd worden. Zo mogen ze vaak geen eigen land bezitten en hebben ze minder toegang tot overheidssteun. Ook krijgen ze een lagere prijs voor producten en is de markt vaak geen veilige plek voor vrouwen. Zo blijven vrouwen gevangen in een achtergestelde positie en wordt de rolverdeling overgedragen op hun kinderen.

Bevrijd vrouwen uit een achtergestelde positie >>

Zo werd de Rwandese Beatrice eerst door de genocide wees, toen door haar oom tot slaaf gemaakt, en vervolgens verstoten toen ze zwanger raakte. Ze had geen enkele mogelijkheid om in haar eigen onderhoud en dat van haar dochtertje voorzien. Maar ook vrouwen die niet alleenstaand zijn, komen vaak door het huishouden en de zorg voor kinderen niet toe aan school of werk. Zo blijven ze afhankelijk van mannen. Terwijl ze vaak niets liever willen dan hun eigen keuzes maken.

Beatrice vond aansluiting bij een door ActionAid opgerichte vrouwengroep. Samen vormen zij een bloeiend boerenbedrijf waardoor ze in hun eigen en elkaars onderhoud kunnen voorzien. Maar vele anderen moeten het nog in hun eentje rooien. Geef deze vrouwen een steuntje in de rug >> 

Dit doet ActionAid

 • We geven voorlichting aan zowel mannen als vrouwen zodat zij meer inzicht krijgen in onbetaalde zorgtaken en gestimuleerd worden de taken te verdelen.

 • We trainen vrouwen in klimaatbestendige en duurzame landbouwtechnieken. Zo kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien en ook op de langere termijn hun productiviteit zeker stellen.

 • We verenigen vrouwen in coöperaties en vrouwengroepen, zodat ze spaarcollectieven op kunnen zetten en samen voor hun rechten op kunnen komen.

 • We werken samen met beleidsmakers en stimuleren nationale en regionale overheden om wetgeving aan te passen, zodat het ook aansluit op de behoeften van vrouwen.

Een betere toekomst voor vrouwen en meisjes

Het POWER-project brengt verandering. Middels een combinatie van voorlichting over onbetaalde zorgtaken, training in duurzame landbouwtechnieken en lobby voor beter beleid kunnen vrouwen hun plek opeisen. Na voorlichting over de enorme last van zorgtaken zien we dat veel mannen hun bijdrage gaan leveren. Dit biedt kansen voor vrouwen om meer betaald werk te doen en zo economisch onafhankelijk te worden. Op deze manier creëren zij een betere toekomst voor zichzelf én hun familie.

Pagina aangepast op 3 december 2018