Home - Doe mee - Campagnes - De strijd tegen de voedselcrisis – het verhaal van Nalishebo

Zij strijdt tegen de voedselcrisis

Jarenlang daalde het aantal mensen met honger. Maar door toenemende ongelijkheid, conflicten en klimaatverandering, neemt de voedselschaarste weer toe – vooral op het Afrikaanse continent.
In Zambia hebben een stuitende 2,3 miljoen mensen onvoldoende toegang tot eten en schoon drinkwater. Door aanhoudende droogte zijn oogsten mislukt en alles wijst erop dat de situatie alleen maar erger zal worden.
Net als in veel andere landen zijn vrouwen in Zambia verantwoordelijk voor de voedselproductie en andere zorgtaken, zoals het halen van water. Mindere en onvoorspelbare neerslag maken deze taken alleen maar zwaarder. Lees hieronder het verhaal van Nalishebo: 

Nalishebo houdt haar hart vast

Nalishebo woont in het westen van Zambia. Waar ze tot voor kort met haar gezin kon leven van de opbrengsten van haar land, valt er het afgelopen jaar door uitblijvende en onvoorspelbare neerslag vrijwel niets meer te oogsten. Zo is er geen voedsel om te eten of te verkopen op de lokale markt. Eten op de markt kopen is onbetaalbaar geworden: de prijs van mais – de basis van iedere maaltijd – is met 90% gestegen.

Nalishebo eet, net als veel mensen in haar gemeenschap, vruchten die ze aan struiken en bomen vindt. Maar dat is niet zonder risico. Ze krijgt er pijn van in haar buik en haar huid gaat irriteren. Jouw steun voor vrouwen zoals Nalishebo is hard nodig. Met een gift aan ActionAid draag je bij aan een betere positie voor vrouwen en zetten we ons samen met lokale partners en gemeenschappen in om honger tegen te gaan.

Geef voor vrouwen zoals Nalishebo >>

Vrouwen hardst geraakt

Extreme droogtes en stormen – zoals Idai in 2019 – worden steeds erger en ook frequenter. Vooral vrouwen worden hier hard door geraakt, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de voedselproductie: 8 op de 10 vrouwen in ontwikkelingslanden werken op het land. Een deel van hun oogst wordt door het gezin gebruikt en een deel wordt op de markt verkocht. Van de opbrengst kunnen kinderen naar school of kan er geïnvesteerd worden in nieuwe landbouwmiddelen.

Geen gelijkwaardige positie

Vrouwen zoals Nalishebo werken op het land, gaan naar de markt en zorgen voor het huishouden. Hiervoor is nauwelijks erkenning en het ontbreekt vrouwen aan een gelijkwaardige positie. Zij kunnen vaak geen aanspraak maken op eigendomsrecht, landbouwtraining en andere noodzakelijke middelen om droogte de baas te kunnen.

Landrechten slecht geregeld

Voor veel vrouwen is kleinschalige landbouw van levensbelang, want het is de bron van voedsel. Toch worden hun rechten, zoals het recht op land, slecht beschermd. Vrouwen krijgen vaak geen (goede) landbouwgrond toegewezen en eigendom en erfrecht van land is in veel landen slecht geregeld. Door de groeiende vraag naar vruchtbare landbouwgrond worden lokale boeren steeds vaker van hun land gejaagd. Vaak zonder inspraak of compensatie. Betere landrechten voor vrouwen en gemeenschappen zijn cruciaal voor de aanpak van honger en armoede.

Ongelijkheid neemt toe

Door de klimaatcrisis neemt ongelijkheid eveneens toe. Tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen rijke landen, die het meest hebben bijdragen aan klimaatverandering, en de landen die er het hardst door worden getroffen.

Dit doet ActionAid

ActionAid zet zich samen met lokale partners en gemeenschappen in om honger tegen te gaan. Dat doen we door onder andere:

  • training te geven aan vrouwen over klimaatbestendige landbouwtechnieken, zodat hun oogsten beter bestand zijn tegen extreem weer.

  • samenwerkingen te stimuleren binnen en tussen vrouwengroepen, zodat vrouwen gezamenlijk in staat zijn hun rechten, zoals recht op land, op te eisen.

  • voorlichting te geven over het belang van vrouwenrechten. Hier wordt de hele gemeenschap bij betrokken, want alleen door samen te werken kunnen we werken aan een gelijkwaardige positie voor vrouwen.

  • op lokaal, nationaal én internationaal niveau campagne te voeren voor een duurzamer klimaatbeleid en beschermende maatregelen voor mensen in ontwikkelingslanden.