Home - Landen - Ethiopië

“Dankzij de coöperatie en de leningen die deze biedt, kunnen wij zelf voor een inkomen zorgen wat ons financieel onafhankelijk maakt.”

Gete Haile is voorzitster van een spaar- en kredietcoöperatie in centraal Ethiopië. Na het deelnemen aan trainingen van ActionAid en het ontvangen van een kleine lening, startte Gete een onderneming. © Greg Funnell/ActionAid
Ethiopië wordt al enkele jaren ongenadig geteisterd door El Niño. De gevolgen zijn desastreus. Aanhoudende droogte heeft als gevolg dat landbouwgrond verwoest is, kuddes uitsterven en steeds meer mensen ontheemd raken. Op zoek naar water en voedsel vluchten zij steeds verder van huis. Meer dan tien miljoen mensen hadden in 2017 directe (voedsel)hulp nodig. In 2019 zijn dat er door aanhoudende droogte nog altijd 7,9 miljoen.
 • 65%

  van de vrouwen in Ethiopië is besneden

 • 2 op de 3

  mensen in Ethiopië leeft van de landbouw

 • 40%

  procent van de meisjes wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt

Droogte

Ethiopië wordt regelmatig geteisterd door extreme perioden van droogte. Zo veroorzaakte El Niño in 2017 de ergste droogte in dertig jaar. Dit leidde tot mislukte oogsten, waardoor 5,6 miljoen mensen in datzelfde jaar niet genoeg te eten hadden. Maar ook de droogteperiodes in de jaren ’70 en ’80 hebben littekens achtergelaten in een van ’s werelds snelst groeiende economieën.

Onderwijs

Een groot aantal kinderen in Ethiopië heeft een leerachterstand. Bijna twee derde van de bevolking kan niet lezen en schrijven. Maar liefst 2,8 miljoen kinderen gaan niet naar school en van de kinderen die wel naar school gaan maakt bijna de helft de basisschool niet af.

Vrouwen achtergesteld

Meisjes en vrouwen in Ethiopië worden structureel achtergesteld. Vooral meisjes stoppen voortijdig met school omdat ze thuisgehouden worden om bijvoorbeeld mee te helpen in het huishouden. Meisjes worden daarnaast vaak gedwongen te trouwen zodra ze besneden zijn. In Ethiopië is 65% van de vrouwen besneden, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, infecties en zelfs de dood. Vrouwen kunnen bovendien geen land bezitten, terwijl zij traditioneel degenen zijn die het land bewerken. Dit houdt hen gevangen in een achtergestelde, afhankelijke positie.

Women Watch Groups in Ethiopië

Successen op het gebied van meisjesbesnijdenis werden behaald in Ethiopië. Hier heeft ActionAid meer dan 1.000 vrouwen getraind om Women’s Watch Groups te vormen. De vrouwen leren over de schadelijke effecten van meisjesbesnijdenis, over de bestaande wetten en hoe ze meisjes tegen besnijdenis kunnen beschermen. Deze kennis heeft ertoe geleid dat meer dan 42.000 mensen in 12 gemeenschappen zijn gestopt met meisjesbesnijdenis en steeds meer meisjes het weigeren te ondergaan.

Meko Aman (19, op de foto) was de eerste vrouw in haar dorp die trouwde zonder te zijn besneden. Meko’s moeder is een van de vrouwen die actief is in een Women’s Watch Group en zij wist haar dochter voor een besnijdenis te behoeden.

“Veel meisjes blijven de verminking ondergaan, ook al zijn ze bekend met de risico’s,” vertelt Meko. “Dat komt doordat het moeilijk is om hun ouders te overtuigen. Nu kan iedereen de hulp inroepen van de Women’s Watch Group. De leden gaan met ouders in gesprek en schakelen in sommige gevallen zelfs de politie in.”

Meko uit Ethiopië was de eerste vrouw die trouwde zonder besneden te zijn. © Letekidan Berhane/ActionAid

Dit doet ActionAid

 • Vrouwenrechten
  ActionAid zet zich in voor vrouwenrechten in Afrika. In Ethiopië is het tegengaan van meisjesbesnijdenis een prioriteit. We geven voorlichting over de schadelijke gevolgen, trainen vrouwen om besnijdenis te voorkomen en te rapporteren en steunen meisjes die zijn gevlucht. Verder zet ActionAid zich in Ethiopië in voor betere scholen, zodat iedereen – ook meisjes – een kans krijgt op een betere toekomst. Daarnaast steunt ActionAid vrouwen op het platteland om hun oogst te vergroten en hun positie te verbeteren. Lees meer over ons werk voor vrouwenrechten >>

 • Duurzame aarde
  El Niño is een terugkerend fenomeen. Daarom wil ActionAid aan een manier werken die voedselzekerheid op de lange termijn garandeert. Dit doen we samen met de lokale bevolking, want zij weten het beste wat ze nodig hebben. We stimuleren investeringen in duurzame en klimaatbestendige landbouw. We voeren campagne om overheids- en bedrijfsbeleid dat honger verergert structureel te veranderen, om landroof tegen te gaan, en investeren we samen met de bevolking in kleinschalige klimaatbestendige landbouw. Lees meer over ons werk voor een duurzame aarde >>

 • Noodhulp
  ActionAid werkt in de eerste plaats aan de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid. Maar tijdens grote rampen en acute nood verleggen wij onze werkzaamheden naar het bieden van noodhulp. In Ethiopië helpen we met reparatie en installatie van waterputten en irrigatiesystemen, droogtebestendige zaden en voedselhulp. Ook werken we aan preventie, om een eventuele nieuwe ramp te voorkomen. Lees meer over onze aanpak van noodhulp >>

Enthousiast over ons werk in Ethiopië?

Help mee

Een greep uit onze resultaten in Ethiopië

 • 42.000 mensen

  in twaalf gemeenschappen zijn gestopt met meisjesbesnijdenis en steeds meer meisjes weigeren het te ondergaan. Dit is gebeurd door de #EndFGM – campagne tegen genitale verminking bij meisjes. In Ethiopië heeft ActionAid meer dan duizend vrouwen getraind om Women’s Watch Groups te vormen. De vrouwen leren over de schadelijke effecten van meisjesbesnijdenis, over de bestaande wetten en hoe ze meisjes tegen besnijdenis kunnen beschermen.

 • 230.000 meisjes

  konden de basisschool afronden en 35.000 vrouwen genereerden een zelfstandig inkomen dankzij de steun van ActionAid in 2014.

 • 240 vrouwen

  bezoeken sinds 2018 tweemaal per week een REFLECT-groep, waar wordt gesproken over het belang van onderwijs. De vrouwen maken daarnaast een start met sparen voor het onderwijs van hun kinderen.

 • Meer dan 20.000 euro

  gaven onze supporters voor onze noodactie bij de aanhoudende droogte in Ethiopië, Somaliland, Zimbabwe en Malawi. Hiermee konden we mensen ondersteunen met voedsel en schoon water. Daarnaast konden we duurzame landbouwtrainingen geven, zodat mensen in deze landen zich ook in de toekomst kunnen weren tegen crises.

 • In 2016

  kwam ActionAid’s Hotter Planet, Humanitarian Crisis rapport (link)over duurzaam klimaat uit.
  Hierin staan analyses van het weerfenomeen El Niño, casestudies, en aanbevelingen voor overheden, donoren en humanitaire organisaties over preventie en aanpassingen bij extreem weer als gevolg van klimaatverandering.

 • Kinderen naar school

  Met behulp van ActionAid zijn in 2018 in Ethiopië voorscholen opgezet, waardoor meer kinderen van 4 tot 6 toegang krijgen tot een goede voorschool. Vrouwen spelen een belangrijke rol: de kwaliteit van het onderwijs wordt door moeders gemonitord.

Lokale partners

ActionAid werkt sinds 1989 in Ethiopië. We werken nauw samen met lokale partnerorganisaties.

Pagina aangepast op 19 april 2019