Home - Landen - India

"Het krijgen van een dochter moet ook in India een feest worden."

Jyoty, India
De geboorte van een meisje wordt in India veelal als last gezien. Door vroege abortus worden er op elke 1.000 jongens slechts 919 meisjes geboren. Daarom heeft ActionAid het Beti Utsav festival opgezet. Beti Utsav betekent letterlijk ‘Viering van dochters.’ Zo laten vrouwen zien dat ook de geboorte van een dochter een reden is om feest te vieren. © Poulomi Basu/ActionAid

India

India is het grootste democratische land ter wereld. Het land heeft meer dan 1.3 miljard inwoners en een groeiende economie. Helaas leven veel mensen nog altijd in grote armoede. Vrouwen en meisjes worden nog altijd structureel achtergesteld en discriminatie van vrouwen is aan de orde van de dag.
 • 1,4 miljoen

  mensen in Kerala, India, raakten ontheemd door overstromingen in 2018

 • 22%

  van de mensen in India leeft in armoede

 • elke 22 min

  wordt er in India een verkrachting gerapporteerd. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger.

Vrouwen in een achtergestelde positie

Jongens worden meer gewaardeerd dan meisjes in India, zelfs zozeer dat veel vrouwen onder druk worden gezet om een illegale geslachtstest te doen. Als hieruit blijkt dat de toekomstige moeder in verwachting is van een dochter, wordt ze gedwongen om abortus te plegen. Ondanks een verbod hierop in de Indiase wet, is het nog steeds een alledaagse praktijk om ongeboren dochters te aborteren. 

Arbeidsomstandigheden

Ook later in hun leven worden vrouwen achtergesteld. In landen zoals India zijn vooral veel vrouwen werkzaam in fabrieken. Ze hebben een slechte positie op de arbeidsmarkt en werken tegen een veel te laag uurloon onder zware omstandigheden als schoonmaker, in de horeca of als fabrieksarbeider in bijvoorbeeld de textielindustrie. In opstand komen tegen gevaarlijke werkomstandigheden, opkomen voor een beter loon en een vuist maken tegen exploitatie is meestal niet zonder risico.

Veilige steden

Verder krijgen vrouwen thuis, op straat en op het werk regelmatig te maken met geweld en intimidatie. In steden houden voorzieningen onvoldoende rekening met de veiligheid van vrouwen, zoals in het openbaar vervoer en als het gaat om straatverlichting. Seksuele intimidatie en geweld is aan de orde van de dag. Dit is ook het geval in India, waar vier op de vijf vrouwen in steden te maken krijgt met een vorm van geweld.

Extreem weer

Mede door klimaatverandering worden steeds meer mensen in India getroffen door klimaatgerelateerde rampen, zoals cyclonen en overstromingen. Zo werden in 2017 11 miljoen mensen getroffen door zware overstromingen. En in 2018 kostten overstromingen in de Zuid-Indiase staat Kerala aan meer dan 500 mensen het leven. Ook werd veel landbouwgrond verwoest, waardoor er voedseltekorten ontstonden.

“Ik zal me altijd blijven inzetten voor de rechten van textielarbeiders.”

Rukmini werkte 17 jaar lang als naaister in een textielfabriek, onder ermbarmelijke omstandigheden. Samen met anderen zette ze daarom een vakbond op voor vrouwen om iets te doen aan de slechte werkomstandigheden in de fabriek. “Elke zondag spraken we met de leden van de vakbond over onze problemen en die in andere fabrieken, bijvoorbeeld dat in bepaalde fabrieken medewerkers niet of amper betaald kregen.” Als iemand uitgescholden of mishandeld werd, ging Rukmini erop af en protesteerde ze.

Op een dag ontdekte het management van de fabriek dat Rukmini voor een vakbond werkte. Ze werd om die reden ontslagen. “Toen ik hier actie tegen wilde voeren, kreeg ik een aanklacht waarin stond dat ik niet mocht spreken over wat gebeurde in de fabriek. Ook dwongen ze mijn collega’s vals te getuigen: anders zouden zij ontslagen worden. Met behulp van de vakbond heb ik de aanklacht kunnen weerleggen en de fabriek zo ver gekregen dat zij een overeenkomst hebben getekend. Ik word nu nog steeds betaald door de fabriek, maar werk fulltime voor de vakbond. Ik heb goede hoop dat in de toekomst er niet alleen rechten komen voor medewerkers in de textielindustrie, maar dat ze ook gewaarborgd worden: daar zal ik mij altijd voor in blijven zetten.”

Rukmini werkte 17 jaar lang als naaister in een textielfabriek. Samen met anderen zette ze een vakbond op om iets te doen aan de slechte werkomstandigheden in de fabriek: nu is zij algemeen secretaris van de Garment and Textile Workers Union.© ActionAid

Dit doet ActionAid

 • Vrouwenrechten
  ActionAid voert campagne om de positie van meisjes en vrouwen te versterken, het aborteren van meisjes te stoppen en om steden veiliger te maken. We denken mee over veilige publieke voorzieningen en de financiering daarvan en werken we samen met partnerorganisaties en vrouwengroepen om het beleid inzake geweld tegen vrouwen te verbeteren. Ook trainen we vrouwen hoe ze zich kunnen wapenen tegen geweld en werkt ActionAid aan het terugdringen van (seksuele) geweldsdelicten tegen vrouwen en meisjes in steden wereldwijd. Lees meer over ons werk voor vrouwenrechten >>

 • Noodhulp
  Bij ActionAid staan vrouwen centraal, ook in tijden van nood. Bij noodacties trainen we vrouwen om de leiden te nemen. Zij inventariseren wat slachtoffers nodig hebben, coördineren de verdeling van hulpgoederen en de inrichting van tijdelijke opvangkampen. Op deze manier worden vrouwenrechten ten tijde van nood beter beschermd, maar ook daarna. Hun aanzien binnen de gemeenschap stijgt en bij de wederopbouw wordt rekening gehouden met de behoeften van vrouwen en andere achtergestelde groepen. Lees meer over onze aanpak van noodhulp >

 • Duurzame aarde
  ActionAid voert campagne voor een duurzaam klimaatbeleid en beschermende maatregelen in India. Ook stimuleren we duurzame en klimaatbestendige landbouw, zodat boeren beter bestand zijn tegen veranderende weersomstandigheden.
  Lees meer over ons werk voor een duurzame aarde >>

 • Eerlijke economie
  ActionAid zet zich actief in voor betere arbeidsrechten in India. Dit doen we door campagne te voeren voor bijvoorbeeld veilige werkomstandigheden en eerlijke lonen. We versterken de positie van (met name vrouwelijke) arbeiders door hun kennis over hun rechten te vergroten en hoe deze op te eisen. Lees meer over onze inzet voor een eerlijke economie >

Een greep uit de resultaten in India

 • Noodhulp na cycloon Fani

  In mei 2019 verleende ActionAid noodhulp in Noordoost-India na cycloon Fani. We hielpen bij preventieve maatregelen en het snel opzetten van 5000 noodopvangcentra. Met hulp van ActionAid werden meer dan een miljoen mensen geëvacueerd. De tijdige maatregelen bewezen opnieuw dat een goede preventie en voorbereiding essentieel is.

 • Vrouwen de leiding

  Tussen 2016 en 2018 ontvingen 1540 vrouwen in India een training om de leiding te nemen bij rampen en de preventie daarvan. In 35 dorpen in Odisha werden huizen verstevigd en irrigatie- en afvoersystemen verbeterd. Ook ligt er nu een goed werkend noodplan.

 • 39.000 vrouwen

  zijn nu beter bestand tegen geweld. In 2014 startte ActionAid in Madhya Pradesh een opvangcentrum voor vrouwelijke geweldslachtoffers. Professionele counselors helpen bij traumaverwerking, en de vrouwen leren hoe ze zich kunnen weren tegen geweld. Daarnaast werken lokale hulpverleners aan het veranderen van bestaande stigma's om geweld tegen vrouwen en meisjes preventief aan te pakken.

 • 2047 gezinnen

  ontvingen in september 2018 directe noodhulp na de overstromingen in Kerala. Vrouwen coördineerden de hulpactie, die o.a. bestond uit voedsel, water, onderdak en zeep. Preventieve maatregelen bestaan uit duurzame landbouw en het verstrekken van klimaatbestendige zaden.

Enthousiast over ons werk in India?

Steun ActionAid

Lokale partnerorganisaties

Samen met lokale partnerorganisaties steunt ActionAid de meest achtergestelde groepen. In de steden, maar ook op het platteland. In India werkt ActionAid samen met de volgende partnerorganisaties:

Pagina aangepast op 1 oktober 2019