Home - Landen - Liberia

“Samen bereiken we zoveel meer. Bijna al onze kinderen gaan nu naar school, terwijl de moeders ondertussen voldoende eten voor hun gezin verbouwen.”

Yassa (32), Liberia
Yassa (32) uit Liberia droomt ervan om andere jonge vrouwen te helpen een onderneming op te starten. © Ruth McDowall/ActionAid

Liberia

Liberia is een van de armste landen ter wereld. De gemiddelde levensverwachting is er nog geen 63 jaar. In 2003 kwam er een einde aan een bijna 14 jaar durende oorlog, maar de nasleep daarvan is nog altijd merkbaar.
 • 51%

  van de mensen heeft niet voldoende te eten

 • > 60%

  van de bevolking is jonger dan 25 jaar

 • 67%

  van de mensen op het platteland leeft onder de armoedegrens

In 2014 kreeg Liberia opnieuw een klap te verduren, toen het land het epicentrum werd van de Ebola-crisis. Hierbij kwamen naar schatting meer dan 4000 mensen om.

Dit alles heeft een desastreuze impact gehad op het land: families zijn verscheurd, veel kinderen en jongeren zijn wees geworden en door de sluiting van de grenzen ten tijde van de Ebola-crisis, zijn de prijzen van grondstoffen zoals rijst aanzienlijk gestegen.

De economie van Liberia bestaat voor meer dan de helft uit landbouw. De meerderheid hiervan is kleinschalig. Ongeveer 63% van de Liberiaanse bevolking is jonger dan 25 jaar. Er zijn voor hen weinig economische kansen en de toegang tot gezondheidszorg is beperkt. Daarbij heeft het land te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden leiden tot tegenvallende of zelfs mislukte oogsten.

Verder is (seksueel) geweld tegen vrouwen nog steeds aan de orde van de dag in Liberia. Maar liefst 40 procent van de vrouwen heeft een geweldincident gemeld.

Vrouwenrechten in Liberia

Leona Gomo (31) staat aan het hoofd van ActionAid’s partnerorganisatie Women Speak. Deze organisatie bestrijdt geweld tegen vrouwen door onder meer een landelijke talkshow op de radio, waarin de rechten van vrouwen worden besproken. ActionAid betaalde voor de zendtijd, maar de show is zo populair geworden dat mediabedrijven nu gratis zendtijd aanbieden.

“Door onze groep komt misbruik aan het licht, en dat maakt een enorm verschil,’ vertelt Leona. “Mannen denken nu wel twee keer na voordat ze ons lastigvallen!”

Lees hier het hele interview met Leona.

“Door onze groep komt misbruik aan het licht, en dat maakt een enorm verschil.” © Ruth McDowall/ActionAid

Dit doet ActionAid

 • Duurzame aarde
  Met een project gericht op landbouwtraining voor jonge boeren (Farmer Field Schools) pakken we een aantal problemen tegelijk aan: jeugdwerkloosheid, voedseltekorten, leegloop van het platteland, kwetsbaarheid als het gaat om eventuele nieuwe (natuur)rampen en deelname van jongeren aan gewapende conflicten. Dit doen we door jongeren te onderwijzen in ondernemersvaardigheden en duurzame, klimaatbestendige landbouwtechnieken. Extra aandacht gaat uit naar de empowerment en participatie van jonge vrouwen. De eerste evaluaties zijn positief: alle deelnemers rapporteerden een hogere voedselproductie en meer inkomsten. Lees meer over ons werk voor een duurzame aarde >

 • Eerlijke economie
  ActionAid wil dat de bevolking van Liberia profiteert van haar hulpbronnen. Samen met onze partners geven we trainingen over landrechten en mobiliseren we lokale gemeenschappen, zodat ze sterk staan in hun onderhandelingen met de overheid en bedrijven. Verder dringt ActionAid aan op betere nationale wetgeving, om te zorgen dat boeren- en mijnbouwgemeenschappen beter worden beschermd. Door zich lokaal, nationaal of zelfs continentaal te organiseren rondom vergelijkbare problemen, worden deze gemeenschappen zichtbaar en hoorbaar. Bovendien kunnen ze zo gezamenlijk wetgeving of andere bindende afspraken ontwikkelen. Lees meer over onze inzet voor een eerlijke economie >

 • Vrouwenrechten
  Veel vrouwen in Liberia bevinden zich in een kwetsbare positie. Daarom werkt ActionAid nauw samen met vrouwenorganisaties, zoals Women Speak (zie ook bovenstaand verhaal), die zich inzetten voor de rechten en veiligheid van vrouwen. Verder trainen we politie en autoriteiten op dit onderwerp en denken we mee over veilige publieke voorzieningen en de financiering daarvan. Lees meer over onze inzet voor vrouwenrechten >

 • Noodhulp
  Tijdens de Ebola-crisis in 2014 zette ActionAid een voorlichtingscampagne op in de vorm van flyers, radiospotjes en deur-aan-deurcampagnes. Ook gaven we voedselpakketten aan families in quarantaine, hulpmiddelen aan medische centra en educatiemateriaal aan kinderen toen scholen gesloten waren. Lees meer over onze aanpak bij noodhulp >

Enthousiast over ons werk in Liberia?

Help mee

Een greep uit de resultaten in Liberia

 • Ebola verslagen

  In 2016 werd Liberia dankzij gezamenlijke inspanningen Ebola-vrij verklaard. ActionAid had onder meer voorlichtingscampagnes opgezet en hulpmiddelen verstrekt aan medische centra.

 • Meer voedselproductie

  De Farmer Field Schools (zie hierboven) werpen hun vruchten af: alle deelnemers rapporteerden een hogere voedselproductie en meer inkomsten.

 • Meer aandacht voor vrouwenrechten

  In Monrovia zijn vijf politieposten nu gespecialiseerd in de veiligheid van vrouwen. Alle agenten zijn door ActionAid getraind op het gebied van geweld tegen vrouwen. Ook is de stad beter verlicht en stellen vrouwenorganisaties - met steun van ActionAid - geweld tegen vrouwen succesvol aan de kaak.

 • Wetgeving voor mijnbouw

  Liberia is één van de veertien landen waarmee ActionAid werkte aan modelwetgeving voor de mijnbouw. Dit unieke wetsvoorstel is in samenwerking met lokale gemeenschappen en werkgroepen van de Afrikaanse Unie ontwikkeld. Bij implementatie zal deze wet veel sterker zijn dan het vrijblijvende systeem van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een geweldige stap voor milieu en mensenrechten in Liberia.

 • Jongerenondernemingen

  Er zijn tussen 2016 en 2018 vijf jongerenondernemingen in de landbouw opgezet in Liberia, waar liefst 1350 jongeren van hebben geprofiteerd. Oogsten zijn gestegen en daarnaast fungeert de onderneming als sociaal vangnet, want met een deel van de winst worden medische kosten en schoolgeld voor kinderen uit arme gezinnen gedekt.

 • 280 jongeren

  In 2018 volgden 280 jongeren trainingen in duurzame landbouwtechnieken en ondernemersvaardigheden. Deze trainingen helpen de deelnemers bij het managen van de jongerenondernemingen.

 • Leningen

  Aan jongeren in de landbouwondernemingen zijn leningen verstrekt. De uitgifte van leningen heeft de weerbaarheid en financiële zelfstandigheid van vooral vrouwen bevorderd. Zij zijn nu beter in staat zelf financiële beslissingen te nemen.

Partners en netwerken

ActionAid werkt nauw samen met (lokale) partnerorganisaties, zo ook in Liberia. Hier werken we samen met:

International Alliance of Natural Resources in Africa (IANRA)
Youth Bridge is een lokale partner in Liberia
Turing Foundation

Pagina aangepast op 15 juli 2019