Home - Landen - Zimbabwe

"Door de droogte kan ik mijn kinderen niet voldoende te eten geven. Dankzij ActionAid krijgen mijn kinderen nu eten wanneer ze op school zijn."

Alice, Zimbabwe
Alice is moeder van twee kinderen, die zij vanwege de droogte niet voldoende te eten kan geven. Dankzij ActionAid krijgen kinderen nu te eten op school en is er door de bouw van een waterput schoon drinkwater beschikbaar. © Samantha Reinders/ActionAid

Zimbabwe

Meer dan 70% van de Zimbabwanen leeft onder de armoedegrens. Publieke voorzieningen, zoals onderwijs en gezondheidszorg, blijven achter doordat er op grote schaal belasting wordt ontweken. Vrouwen worden nog steeds structureel achtergesteld. Verder wordt de bevolking in toenemende mate getroffen door klimaatgerelateerde rampen, waardoor veel mensen te maken krijgen met ziektes door gebrek aan voedsel en schoon drinkwater.
 • > 4 miljoen

  mensen lijden anno 2019 nog steeds honger in Zimbabwe vanwege droogte als gevolg van klimaatfenomeen El Niño.

 • 70%

  van het werk in de landbouw in Zimbabwe wordt door vrouwen gedaan

 • Slechts 5%

  van de vrouwen in Zimbabwe bezit land, terwijl zij het merendeel van het werk op het land doen.

Extreem weer

Zimbabwe kampt met aanhoudende droogte en overstromingen als gevolg van klimaatverandering. De gevolgen van natuurverschijnsel El Niño zijn desastreus. Door de droogte zijn oogsten mislukt en heerst ondervoeding. Vrouwen en kinderen worden het hardst getroffen. In 2019 moesten meer dan 60.000 mensen in Zimbabwe hun huizen en boerderijen verlaten als gevolg van overstromingen door cycloon Idai. De overstromingen zullen een langdurige impact hebben op de voedselzekerheid in Zimbabwe en door de slechte sanitaire voorzieningen is de kans dat er ziektes, zoals cholera, uitbreken, groot.

Mijnbouw

Zimbabwe is rijk aan mineralen zoals goud, koper, kolen, tin, nikkel en diamanten. Deze grondstoffen trekken veel buitenlandse investeringen aan. Door belastingontwijking van multinationals loopt Zimbabwe belastinginkomsten mis, die hard nodig zijn om te kunnen investeren in openbare voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, openbaar vervoer en infrastructuur. Daarnaast is de grondstoffenwinning ook een gevaarlijke onderneming. Het gaat namelijk gepaard met vervuiling, corruptie en geweld. De overheid speelt een grote rol in deze corruptie. Op grote schaal worden mensen gedwongen hun huis en grond te verlaten omdat het land verkocht of verhuurd is aan mijnbouwbedrijven. Vaak zijn de bewoners voor hun inkomsten afhankelijk van hun land voor voedsel. Dit treft vooral vrouwen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de voedselproductie. Zo profiteert de bevolking niet van de overvloed aan grondstoffen en blijven zij arm. 

Schoon drinkwater in Zimbabwe

Lucia uit Zimbabwe heeft zes kinderen. Door de droogte is haar oogst de afgelopen periode gedaald van 50 naar slechts 2 zakken maïs. Hierdoor heeft Lucia moeite om haar kinderen te voeden. Ze eten kleinere porties en minder vaak. Ook hun drie koeien en drie geiten geven geen melk meer.

Ze heeft veel gehad aan een workshop van ActionAid over hygiëne en het verkrijgen van voedsel en schoon drinkwater. Ziektes verspreiden zich snel doordat waterputten met vee moeten worden gedeeld.

“Door de trainingen van ActionAid hebben we kennis opgedaan over hygiëne en gezondheid. We hebben geleerd over toegang tot voedsel, schoon drinkwater en het belang van hygiëne om ziektes te voorkomen. Met deze kennis kunnen we de hele gemeenschap helpen”, vertelt Lucia.

© Samantha Reinders/ActionAid

Dit doet ActionAid

 • Vrouwenrechten
  ActionAid verbetert de positie van vrouwen door trainingen, kennisuitwisselingen, en voorlichtingen te geven over (land)rechten. Door vrouwen te betrekken bij besluitvormingsprocessen, worden vrouwen gemobiliseerd om aanspraak te maken op hun rechten en toegang te krijgen tot land en landbouwmiddelen. Lees meer over ons werk op vrouwenrechten >>

 • Duurzame aarde
  ActionAid wil dat de Zimbabwaanse bevolking profiteert van haar hulpbronnen. ActionAid doet onderzoek naar de schadelijke gevolgen van mijnbouw, waardoor lokale bewoners kunnen aantonen dat hun rechten geschonden worden. Daarnaast werkt ActionAid met een bewonersnetwerk waarin mensen uit verschillende gemeenschappen bijeen komen en ervaringen en ideeën uitwisselen voor verbeteringen in de mijnbouwsector. Lees meer over ons werk voor een duurzame aarde >>

 • Noodhulp
  ActionAid verleende diverse keren noodhulp na droogte en overstromingen in Zimbabwe. Naast noodhulp richten we ons ook op de lange termijn, door mensen in de getroffen gebieden zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken en hun weerbaarheid tegen nieuwe rampen te vergroten. Ook geven we vrouwen een leidende rol, zodat zij ook na de ramp een sterkere positie hebben. Lees meer over onze aanpak van noodhulp >>

 • Eerlijke economie
  Door belastingontwijking heeft de overheid niet genoeg geld om te investeren in sociale voorzieningen voor de bevolking van Zimbabwe. ActionAid werkt samen met de overheid en bedrijven om de belastingheffingen voor bedrijven transparant en eerlijk te maken. Verder voeren wij campagne om aandacht te creëren voor het belang van eerlijke belastingheffingen. Ook trainen wij belasting-monitors die belastinginkomsten en uitgaven van de overheid monitoren om daarmee te lobbyen bij de overheid voor eerlijke heffingen en investeringen in sociale voorzieningen.
  Lees meer over onze inzet voor een eerlijke economie >>

Enthousiast over ons werk in Zimbabwe?

Help mee

Een greep uit de resultaten in Zimbabwe

 • Onderzoek naar mijnbouwgemeenschappen

  Uit onderzoek naar de impact van mijnbouw op de lokale gemeenschappen is duidelijk geworden dat omwonenden nauwelijks van mijnbouw profiteren. Met deze kennis, en ActionAid's sterke positie in Zimbabwe, kan de nationale wetgeving beïnvloed worden zodat de rechten van de bevolking in de toekomst beter worden beschermd.

 • Landrechten voor vrouwen

  Met het Women’s Right to Land programma heeft ActionAid tussen 2009 en 2011 maar liefst 1014 vrouwen bewust gemaakt van hun landrechten. De vrouwen hebben specifieke voorlichting over land, middelen en krediet gekregen. Daarnaast hebben zij kennis over duurzame landbouwtechnieken opgedaan.
  Als gevolg van de voorlichtingen hebben vrouwen zich samengevoegd in organisaties voor boerinnen.
  Deze organisatie hebben een gezamenlijke geldkas opgezet. Ook richten deze organisaties zich op de campagnevoering voor landrechten bij beleidsmakers en lokale leiders.

 • Noodhulp ten tijden van droogte

  ActionAid Zimbabwe heeft in januari 2017 106.578 mensen, die getroffen zijn door de extreme gevolgen van El Niño, financiële voedselhulp geboden met het Cash for Transfer project.

 • Verbeterde landrechten

  In Vhimba, Zimbabwe, steunde ActionAid in 2018 een gemeenschap die gedwongen werden hun huizen en land te verlaten. De betrokken boeren waren allen bananenboeren die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun land. ActionAid en lokale partner ZELA spraken met de dorpsbewoners over hun rechten en hoe zij hun rechten kunnen claimen. Als gevolg hiervan besloot de High Court dat de 300 betrokken boeren op hun land mogen blijven. Een enorm succes!

 • Meer inspraak in besluitvorming

  Voor het tweede jaar op rij organiseerde ActionAid Zimbabwe in 2018 samen met het ‘Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development’ een Gender Symposium in Mutoko. Verschillende maatschappelijke organisaties, mijnbouwbedrijven en het ministerie van de mijnbouw kwamen bijeen. Dit symposium bood vrouwen uit de gemeenschap de mogelijkheid om met besluitvormers en mijnbouwbedrijven in gesprek te gaan om te pleiten voor betere rechten van vrouwen. Doordat het symposium nu een jaarlijks evenement is, biedt het lokale gemeenschappen structureel inspraak in besluitvorming rondom mijnbouw. Met deze kennis ontwikkelden lokale vrouwen actiepunten die nu worden gebruikt voor belangenbehartiging.

 • Eerlijkere belastingen

  91 mensen in Mutoko, Chipinge en Chimanimani ontvingen in november 2018 trainingen over het belang van belastingen en hoe deze belastingen verbonden zijn aan vrouwenrechten. Hierdoor zijn zij nu beter in staat om bedrijven aan te spreken op hun belastingverplichtingen.

Partners

ActionAid werkt sinds in 1997 in Zimbabwe. Wij werken hierin nauw samen met de advocaten die lokale bewoners bijstaan in het beschermen van hun land, huis, gezondheid en veiligheid. Het is onze kracht dat wij direct samenwerken met de getroffen mensen en tegelijkertijd de overheid en bedrijven kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen. In Zimbabwe werken wij samen met:

ZELA logo
Centre for Natural Resource Governance (CNRG) is een partner van ActionAid in Zimbabwe
Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) is een partner van ActionAid in Zimbabwe
Zimbabwe Human Rights Commission (ZHRC) is een partner van ActionAid in Zimbabwe
Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD) is een partner van ActionAid in Zimbabwe
International Senior Lawyers Project (ISLP) is een partner van ActionAid in Zimbabwe

Pagina aangepast op 4 juli 2019