Home - In actie voor vrouwenrechten tijdens de verkiezingen

In actie voor vrouwenrechten tijdens de verkiezingen

In maart 2021 is het weer zover: dan mogen we weer stemmen tijdens de landelijke verkiezingen. Maar nu al kunnen we invloed uitoefenen op de te vormen partijprogramma’s en actieplannen van de politieke partijen. Daarom is ActionAid veelvuldig te vinden in Den Haag om aandacht te vragen voor twee belangrijke thema’s die cruciaal zijn voor een eerlijke, duurzame wereld: een feministische economie, en all women at the tables.

Thema 1: Een feministische economie

Niemand wil leven in extreme armoede. Vrouwen in ontwikkelingslanden hebben de grootste kans om in deze situatie terecht te komen. Dit komt onder meer doordat zij minder vaak naar school gaan en daardoor minder kans hebben op betaald werk. Ook zijn zij traditioneel vaak verantwoordelijk voor (onbetaalde) zorgtaken voor kinderen, ouderen en zieken en huishoudelijk werk. Zie dan nog maar eens tijd over te hebben om te gaan werken voor een baas.

Publieke voorzieningen, zoals scholen en ziekenhuizen, zijn cruciaal voor een samenleving. Helaas zijn deze openbare diensten vaak slecht gefinancierd, wat pijnlijk zichtbaar wordt nu de wereld is getroffen door een pandemie. Zorgtaken nemen toe, en vrouwen dragen de zwaarste lasten.

ActionAid wil dat Nederland zich inzet voor een feministische economie: een economie waarin zorg en welzijn centraal staat, in plaats van kapitaal en economische groei. Een economie waarbij wordt geïnvesteerd in publieke diensten, sociale zekerheid en decent work (waardig werk). Zo bouwen we aan een eerlijke, duurzame toekomst en verkleinen we de kans op een volgende zorgcrisis. Lees hier onze aanbevelingen >>

Lees meer over een feministische economie

Klik hier

Thema 2: All women at all tables

ActionAid wil dat de stem van vrouwen wordt gehoord bij besluitvormingsprocessen, binnen alle partijen en bestuursorganen. Alleen zo voorkomen we dat er beslissingen worden genomen die invloed hebben op hun leven, zonder dat ze hierbij betrokken zijn geweest. Ook zorgen we ervoor dat beleid en verkiezingsprogramma’s rekening houden met gendergelijkheid. In de aanloop naar de verkiezingen stelden we een checklist op waarmee politieke partijen hun plannen kunnen checken op gendergelijkheid, vrouwenrechten en diversiteit. Bekijk de checklist hier >>

 

Pagina aangepast op 7 augustus 2020