Home - Ons werk - Feministisch Leiderschap

Feministisch Leiderschap

Oftewel door goed leiderschap kunnen bijdragen aan positieve verandering en een betere wereld.

ActionAid Nederland maakt deel uit van de federatie ActionAid International. Met kantoren in 45 landen, van Johannesburg (waar het hoofdkantoor is gevestigd) tot Amsterdam, werken we aan een eerlijke, gender-gelijke en duurzame wereld zonder armoede of onderdrukking. Dat doen we op basis van én geïnspireerd door intersectionele feministische principes. Alle 4.000 medewerkers van ActionAid wereldwijd worden getraind om deze principes toe te passen en te integreren in hun dagelijks werk. Ze spelen ook een centrale rol bij het bereiken van onze missie en doelen.

Dit klinkt misschien allemaal wat abstract, dus nemen we je graag mee:

Hibo uit Somaliland
Binnen het werk van ActionAid wereldwijd zorgen de feministische principes voor inclusief en zorgzaam leiderschap voor alle collega’s. © Karin Schermbrucker

Even terug naar de basis. Wat is feminisme?

Feministen zetten zich in voor sociale, politieke en economische gelijkheid tussen alle genders. Feminisme is daarmee een reactie op het patriarchaat: een machtssysteem waarin de rol van de man dominant is en een systeem dat voordeel geeft aan alles wat stereotyperend ‘mannelijk’ is. In het feminisme kijken we naar hoe scheve machtsverhoudingen en systematische onderdrukking leiden tot ongelijkheid en armoede én hoe dit kan worden opgelost.

Wat is intersectioneel feminisme dan?

Bij intersectioneel feminisme gaat het om de interactie tussen diverse factoren bij het bespreken van ongelijkheid. We bekijken dus niet alleen de verschillen tussen man/vrouw/genders, maar ook tussen etnische groeperingen, economische klassen, leeftijd, religie, geografische locatie, seksuele oriëntatie, socio-economische achtergrond, beperkingen en andere factoren. In de strijd voor echte gendergelijkheid is het belangrijk om te weten hoe gender-discriminatie overlapt met andere vormen van uitsluiting en onderdrukking en wat de impact daarvan is.

Hoe interpreteert ActionAid het intersectioneel feminisme?

ActionAid gelooft dat niemand beoordeeld, veroordeeld of gediscrimineerd mag worden op basis van gender of identiteit en dat iemands gender geen invloed mag hebben op kansen, middelen, rechten of privileges. Onze interpretatie van intersectioneel feminisme is gebaseerd op het werk van Srilatha Batliwala uit India over feminist leadership. Haar werk biedt – naast vele inzichten – handvatten om zelf praktisch aan de slag te gaan met het feminisme: hoe kun je machtsverhoudingen beter begrijpen en hoe kun je zelf op een feministische manier je kracht en macht inzetten om de wereld gelijker te maken.

En hoe passen we die principes dan toe in ons werk?

We hebben 10 feministische principes geïdentificeerd en uitgewerkt in een raamwerk voor gedrags- en omgangsnormen op het werk. Het zijn 10 basisprincipes die ten grondslag liggen aan feministisch leiderschap. De principes inspireren ons én geven ons richting. Ze gelden voor iedereen die bij ActionAid werkt, in alle 45 landen.

“Maak ze je eigen”, is het doel voor nieuwe collega’s, zodat je de principes daarna overtuigd en vanuit kracht kunt toepassen. Verkennen, leren en reflecteren zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Ieder ActionAid kantoor, van Kenia tot Bangladesh, organiseert regelmatig workshops over de principes. Tijdens webinars worden ervaringen en lessons learned tussen landen uitgewisseld.

Positieve verandering!

We geloven dat de feministische principes op het werk zorgen voor positief en inclusief leiderschap voor alle collega’s. Ze hebben invloed op ons gedrag en zijn op die manier bepalend voor de cultuur op de werkvloer. Dit is de essentiële bron van waaruit we onze organisatie bouwen opdat we optimaal in staat zijn om verandering in de wereld te bewerkstelligen.

Ook positief veranderen?

Om onze 10 principes intern goed neer te zetten, hebben we een training ontwikkeld. Deze training was zo’n succes, dat we deze sinds een tijdje ook aan externen aanbieden. Interesse in een Training in Feministisch Leiderschap? Schrijf je nu in!

  • Lees meer over onze 10 feministische leiderschapsprincipes

  • Zoek je training in feministisch leiderschap?

Pagina aangepast op 15 december 2022