Home - Ons werk - Thema’s - Vrouwenrechten - Een sterke positie

"We bespreken waar we tegenaan lopen, zoals het onderwijs van onze kinderen. Samen staan we sterk en komen we voor onze rechten op."

- Arifa Gazi over de ActionAid vrouwengroep in West-Bengal
Arifa Gazi uit West Bengal, India, is voorzitter van een ActionAid vrouwengroep met meer dan 200 leden.

Een sterke positie

Wereldwijd worden vrouwen geconfronteerd met discriminatie en uitsluiting. In veel huishoudens, gemeenschappen en landen weegt de stem van vrouwen nog steeds minder zwaar dan die van een man. Dit leidt er onder andere toe dat vrouwen een veel grotere kans om in armoede terecht te komen dan mannen. Tegelijk zien we dat juist vrouwen een enorme katalysator zijn voor positieve veranderingen wanneer zij zich wel (kunnen) laten horen. Het beschermen van fundamentele rechten van vrouwen is een kernprioriteit van ActionAid.
 • 10%

  van het wereldinkomen wordt verdiend door vrouwen, terwijl zij 65% van het werk doen

 • 61 mln

  meisjes gaan nog altijd niet naar school

 • 23%

  van de parlementszetels wordt wereldwijd ingenomen door vrouwen

Recht op inspraak

In veel landen hebben vrouwen weinig inspraak in belangrijke beslissingen die hen aangaan. Zo wordt landbouwbeleid gemaakt zonder inspraak van boerinnen, ondanks hun enorme rol in voedselproductie. En vinden grootschalige mijnbouwinvesteringen plaats zonder dat vrouwen gehoord zijn, waardoor toegang tot land en waterbronnen in gevaar komen. ActionAid wil vrouwen worden betrokken bij besluitvorming en dat hun kennis en ideeën worden ingezet voor positieve verandering.

Sterke vrouwengroepen

Samen sta je sterker. Uit ervaring weten we dat vrouwen die zich verenigen veel sterker staan als het gaat om gelijke rechten en kansen. Vooral nu mensenrechtenverdedigers en vrouwenorganisaties steeds meer onder druk staan. Een kritisch geluid laten horen is voor hen niet zonder gevaar, want bedreigingen en geweld nemen wereldwijd toe. Gelukkig slaan steeds meer lokale vrouwengroepen, bonden en internationale vrouwenrechtenorganisaties de handen ineen. Samen kunnen we gelijke rechten een realiteit maken in beleid én in de praktijk.

Steun de campagne >>

Een stem voor vrouwenrechten

Sophia is de oprichtster van Womankind, een lokale vrouwenorganisatie en werkt al 10 jaar samen met ActionAid. Om de de belangen van vrouwen in haar district  beter te kunnen vertegenwoordigen stelde  Sophia zichzelf verkiesbaar en won.

“Mensen willen mij als hun parlementslid omdat ik spreek voor de gemeenschap en voor de miljoenen vrouwen, wier rechten dagelijks worden geschonden.”

Sophia Abdi Noor voert campagne voor een positie in het Keniaanse parlement. Foto: Jacob Dall / ActionAid

Dit doet ActionAid

 • ActionAid steunt voorvechters van vrouwenrechten en versterkt vrouwen en meisjes via Girls clubs en Reflect Circles.

 • We helpen vrouwen zich te verenigen in vakbonden, coöperaties en netwerken en hun stem te laten horen richting overheid en bedrijven.

 • We voeren internationaal campagne voor vrouwenrechten, zowel in beleid als in de praktijk.

ActionAid helpt vrouwen hun positie te versterken en gehoord te worden om hun rechten te realiseren. We werken met vrouwen om te identificeren welke veranderen zij willen zien en denken mee hoe die te realiseren. Naast training over hun rechten en leiderschap werken we met de hele gemeenschap, inclusief de mannen, om de positie van vrouwen te versterken.

Een greep uit onze resultaten

 • Wereldwijde boerinnenbonden

  Door de jaren heen bracht ActionAid overal ter wereld vrouwen bijeen in boerinnenbonden. Zo droegen we in Malawi bij aan de oprichting en activiteiten van de Coalition of Women Farmers die inmiddels is uitgegroeid naar 60.000 leden en erkenning kreeg van UNESCO. In India hielpen we 27.000 Dalit vrouwen met hun aanvraag om land op eigen naam te registreren en ook in Mozambique, Sierra Leone en Guatamala brachten we duizenden vrouwen op de been.

 • Aandacht voor zorgtaken

  Ons rapport 'Making Care Visible' bracht de verborgen kosten van onbetaalde zorgtaken van vrouwen aan het licht. De VN greep het rapport aan om op de nationale vergadering te bespreken welke stappen nodig zijn om de positie van vrouwen te versterken.

 • +17% meisjes naar school

  Dankzij een speciaal Girls Clubs programma van ActionAid tegen geweld in en rondom school, kwamen er in Kenia, Mozambique en Ghana tot wel 17% meer meisjes in de klas.

 • 5.000 vrouwen in actie

  namen deel aan ‘Women2Kilimanjaro’: een massa-mobilisatie van boerinnen die vanuit 20 landen afreisden naar lokale chiefs, regeringsleiders en zelfs de Verenigde Naties om hun landrechten te claimen.

 • Radioshow in Liberia

  In Liberia lanceerde onze lokale partnerorganisatie Women Speak een talkshow over de rechten voor vrouwen. De show is zo populair geworden dat de zendtijd inmiddels gratis wordt aangeboden.

 • 22.000 boerinnen versterkt

  in vijf Afrikaanse landen konden via ActionAid hun toegang en controle over land en landbouwmiddelen vergroten. Georganiseerd in bonden kunnen de boerinnen nu aanspraak maken op zaden, landbouwgereedschap en krediet

Meer weten over vrouwenrechten?

Als Vrouwenrechten Campaigner bij ActionAid zet Rachel zich in voor vrouwenrechten wereldwijd. Samen met andere campagnevoerders en partnerorganisaties, mobiliseert ze burgers en politiek om de positie van vrouwen te verbeteren. Rachel is een ervaren campaigner voor een eerlijke en duurzame wereld, die veel heeft samengewerkt met jongeren, LHBT, vrouwen en migranten bewegingen, in zowel binnen- als buitenland.

Neem contact op met Rachel

Women's Rights Campaigner

020-5206210

Rachel.Walker@actionaid.org

Pagina aangepast op 7 november 2018