Home - Actueel - Duurzame aarde - Mijnbouw - Alternative Mining Indaba: Eerlijke en duurzame mijnbouw

Alternative Mining Indaba: Eerlijke en duurzame mijnbouw

Wel eens gehoord van de Mining Indaba in Kaapstad? Dit is de grootste conferentie ter wereld over mijnbouw. De organisatie bestaat al ruim twintig jaar en trekt tegenwoordig meer dan zesduizend bezoekers uit ruim honderd landen per jaar. Investeerders, directeurs van mijnbouwbedrijven en overheidsfunctionarissen, allemaal zijn zij betrokken bij de winning en verhandeling van grondstoffen als diamant, goud, steenkool en koper. Het doel van de conferentie is om de investeringsbelangen van al deze verschillende deelnemers te vertegenwoordigen.
Zuid-Afrikanen voeren actie in het centrum van Kaapstad voor een eerlijk en duurzaam mijnbouwbeleid. © ActionAid

Klinkt goed, maar…

De mensen die getroffen worden door de negatieve gevolgen van mijnbouw zijn niet aanwezig bij de bijeenkomsten. Een toegangskaartje voor de Mining Indaba kost meer dan vijftienhonderd Euro, een bedrag dat alleen de zeer vermogende bedrijven kunnen betalen. Het is tekenend voor de huidige omstandigheden in de Zuid-Afrikaanse mijnindustrie: terwijl een klein groepje mensen erg veel geld verdient aan de handel in Afrikaanse grondstoffen – die worden gebruikt in sieraden, elektronica of voor het opwekken van elektriciteit – leven gemeenschappen in mijnbouwgebieden vaak in grote armoede. Mensen land bezit met veel mineraalreserves moeten hun grond afstaan om plaats te maken voor mijnen, maar zij krijgen hier vaak geen of weinig compensatie voor. Het wordt daardoor steeds moeilijker voor de lokale bevolking om zichzelf te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. De giftige stoffen die vrijkomen tijdens het mijnen hebben bovendien ook een negatief effect op de gezondheid van mensen, en het milieu.

Uiteindelijk worden vrouwen het hardst getroffen door de gevolgen van mijnbouw. Zij komen niet in aanmerking voor compensatie voor grond of voor vervangend werk, binnen het gezin zijn ze meestal verantwoordelijk voor het zorgen voor water en voedsel; een taak die door de watervervuiling en het gebrek aan vruchtbare grond steeds meer tijd in beslag neemt.

Fatima Shabodien, directeur van ActionAid Zuid-Afrika vindt dat het de hoogste tijd is voor meer gelijkheid:

De stemmen van vrouwen worden niet gehoord in de mijnbouwindustrie, net als in de meeste andere sectoren van de samenleving. Dit is schrijnend, omdat juist vrouwen het meeste lijden onder de ongelijkheden binnen en buiten de mijnbouwsector. Het bestaande mijnbouwmodel werkt niet voor de meerderheid van ons land.

File 36711

 

De Alternative Mining Indaba

In 2010 besluiten lokale gemeenschappen dat het zo niet langer kan. In samenwerking met maatschappelijke organisaties besloten zij daarom zichzelf te organiseren en in datzelfde jaar vond de eerste Alternative Mining Indaba plaats. Deze driedaagse, die parallel aan de Mining Indaba plaatsvindt, focust niet op investeringen en winsten, maar op mens en milieu. De Alternative Mining Indaba geeft de ruimte aan gemeenschappen die geraakt zijn door mijnbouwactiviteiten, om hun stem te laten horen en de problematiek binnen de mijnbouwsector aan te kaarten.

Tijdens de Mining Indaba bespreken de verschillende belanghebbenden ook welke strategische stappen ondernomen kunnen worden om uitdagingen in de mijnbouwsector aan te pakken. En met succes, er komt steeds meer aandacht voor de Altnernative Mining Indaba. Waar er in 2010 nog maar, ‘al’, veertig organisaties meededen, zijn dit er inmiddels al 350!

File 36712

Wat doet ActionAid?

ActionAid doet dit jaar mee aan de Alternative Mining Indaba. Zo worden er verschillende bijeenkomsten door ons georganiseerd met onze partners, en zorgen we ervoor dat vertegenwoordigers van mijnbouwgemeenschappen naar Kaapstad kunnen afreizen om hun verhaal te vertellen. Het is van groot belang dat deze mensen ook daadwerkelijk kunnen spreken, zodat er meer aandacht is voor de misstanden rondom en in de mijnbouw. Het allerbelangrijkste is dat ook de andere kant van het verhaal wordt gehoord; het verhaal van juist déze mensen die niet aan de Mining Indaba kunnen meedoen.

Het uiteindelijke doel is dat de grote bedrijven, overheden en investeerders die bij de Mining Indaba aanwezig zijn, zodat ze inzien wat de negatieve gevolgen van de mijnbouw is voor mens en milieu en op welke manier zij de winning van grondstoffen op een meer eerlijke en duurzame wijze kunnen organiseren.

Ook dit jaar zijn we er weer bij! Van maandag 6 tot en met woensdag 8 februari kun je de conferentie volgen via de hashtag #AMI op Twitter.

Stop oneerlijke mijnbouw

Klik hier