Home - Actueel - Onderwijs - Een toekomst voor meisjes in Sierra Leone

Een toekomst voor meisjes in Sierra Leone

Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. Meer dan tien jaar burgeroorlog, de Ebola-epidemie en de recente overstromingen hebben hier hun sporen achter gelaten. Zo heeft het land een van de laagste niveaus van geletterdheid. De vele scholen, ziekenhuizen en wegen die destijds vernield zijn liggen nog altijd in puin, en de scholen die er nog wel zijn, werden gesloten ten tijde van de Ebola-crisis.

Op meerdere plekken in het land heeft ActionAid onderwijsprogramma’s opgezet. Zo ook in het district Kono, dat met steun van de Turing Foundation al veel positieve resultaten heeft behaald.

Girl's Clubs

Een geïntegreerde aanpak

ActionAid werkt sinds 1988 in Sierra Leone. We zetten ons onder meer in voor goede gezondheidszorg, schoon water én onderwijs. Want onderwijs is essentieel om mensen in staat te stellen om op te komen voor hun rechten. Kinderen die hun school hebben afgemaakt, zijn later vaak de drijvende kracht achter verandering in hun land.

Resultaten in Kono

 

  • Meer meisjes naar school. Bij Girls Clubs, waarvan elke school er één heeft, krijgen meisjes voorlichting over vrouwenrechten en het belang van onderwijs. Ze kunnen er bijvoorbeeld praten over zaken als geweld, (uit)huwelijken en (tiener)zwangerschappen. Ook kunnen ze hier terecht voor bijles. Dankzij de clubs op de 3 scholen in het Kono-district zijn 10 meisjes, die school voortijdig hadden verlaten, teruggekeerd.
  • Betere kwaliteit van onderwijs. Op de scholen in het Kono-district werkten veelal ongekwalificeerde leerkrachten. Door hen op te leiden is de kwaliteit van onderwijs spectaculair verbeterd. Een voorbeeld hiervan is de United Methodist School in Tikonko. Twintig kinderen (waarvan de helft meisjes) deden hier examen, en allemaal slaagden zij. Bovendien biedt de opleiding de leraren (waarvan 43 procent vrouw) carrièrekansen en daarmee een toekomstperspectief.
  • Beter lesmateriaal. In Kono maken 600 leerlingen gebruik van 3 nieuwe bibliotheken. Daarnaast heeft het hoofd van de school leeswedstrijden georganiseerd. Het merendeel van de kinderen kan nu goed lezen en heeft zelfs het zelfvertrouwen ontwikkeld om voor een grote groep te spreken.
  • Efficiënter schoolbestuur. Om een school goed te kunnen laten functioneren, is professionele leiding noodzakelijk. In het Kono-district zijn 30 bestuursleden (waarvan 50 procent vrouw) nu volledig toegerust op hun rol. Zij hebben de vaardigheden om begrotingen op te stellen, dossiers bij te houden en de aanwezigheid en het functioneren van leerkrachten en leerlingen bij te houden. Ook is er meer betrokkenheid onder het bestuur. Ze bezoeken de scholen regelmatig en zorgen ervoor dat alles goed verloopt.

Geef kinderen een toekomst

Doneer voor onderwijs

 

Jaminatu Mondeh (14) is lid van de Girls Club van de United Methodist School. “Ik ben blij met wat we al hebben bereikt als Club. We hebben geweld bespreekbaar gemaakt en alle meisjes vanaf 3 jaar gaan nu naar school. Hierdoor is het aantal tienerzwangerschappen afgenomen en realiseren onze ouders zich het belang van onderwijs. ”

Jaminatu vertelt dat ze ook actie hebben ondernomen nadat een van hun mede-leerlingen was verkracht en vervolgens overleden. “We hebben deze zaak als Girls Club aangekaart, en het Ministerie van Sociale Zaken en andere partners hebben het vervolgens opgepakt. De dader zit nu opgesloten totdat de zaak voor de rechter komt. Dankzij het bestaan en de trainingen van de Girls Club waren we ons bewust van deze mogelijkheid om geweld tegen meisjes aan te pakken.”

 

Dit is een samenvatting van het onderwijsprogramma in Kono. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Turing Foundation

Turing Foundation