Home - Actueel - Duurzame aarde - Landrechten - “Ik heb mijn leven geriskeerd om andere vrouwen te helpen’’

“Ik heb mijn leven geriskeerd om andere vrouwen te helpen’’

Het is alweer een jaar geleden. Vorig jaar oktober vertrokken meer dan 400 vrouwen vanuit alle windhoeken van Afrika naar de voet van de Kilimanjaro om hier op te komen voor hun landrechten. Deze #
Women2Kilimanjaro campagne resulteerde in een krachtig gezamenlijk Handvest die de vrouwen presenteerden aan nationale overheden, vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Belangrijkste eis in het Handvest: gelijke toegang tot land voor mannen en vrouwen. Eén van die boerinnen was Eva Daudi uit Tanzania. Zij bereikte de top als eerste. Een jaar na dato sprak ActionAid met haar.

 

ActionAid komt met campagne voor landrechten aan vrouwen.
“Door de Kilimanjaro te beklimmen, hebben wij aan de hele wereld laten zien dat boerinnen het onmogelijke kunnen doen. Ik heb mijn leven mogen riskeren om andere vrouwen te helpen.”

Wat heeft de campagne je opgeleverd?

Het beklimmen van de Kilimanjaro was voor mij al lange tijd een grote droom. Toen ik van het initiatief hoorde, wilde ik meteen meedoen. Ik dacht aan mijn moeder en mijn grootmoeders die slachtoffers zijn geworden van het gebrek aan landrechten. Daarnaast wilde ik ook iets betekenen voor toekomstige boerinnen, zodat zij niet te maken krijgen met dezelfde problemen als wij.

Landrechten zijn essentieel voor onze ontwikkeling. Als we land bezitten, kunnen we de armoede en honger in onze families en gemeenschappen terugdringen. Bovendien heb ik altijd al willen weten hoe het zou zijn om naar de top van de Kilimanjaro te klimmen.

Waarom zijn landrechten zo belangrijk?

Tot wel 80 procent van het voedsel in ontwikkelingslanden wordt geproduceerd door kleinschalige boeren, met name boerinnen. Toch worden hun rechten, zoals hun landrechten, slecht beschermd. Lees hier meer over deze belangrijke rechten om honger en onrecht in de wereld tegen te gaan.

ActionAid voor landrechten

Sinds het initiatief zijn er veel stappen vooruit gemaakt. Allereerst hebben wij, als boerinnen, meer bewustzijn gekregen over onze positie. Het initiatief heeft andere vrouwen en mij aangemoedigd om niet op te geven, maar te vechten voor onze landrechten. Daarnaast zijn er dankzij het initiatief meer dan 98 documenten overhandigd aan boerinnen waarin hun landrechten zijn vastgelegd. Dit is een grote overwinning en slechts het begin. Er zullen steeds meer positieve veranderingen plaatsvinden en het bewustzijn over het belang van landrechten voor vrouwen zal verder groeien, dat weet ik zeker.

 

Wat is er nodig om Women2Kilimanjaro voort te kunnen zetten?

Er is meer capaciteit nodig om meer vrouwen te kunnen mobiliseren. Het is mijn doel om zoveel mogelijk vrouwen bij het proces betrokken te krijgen. Ik zou erg blij zijn als meer vrouwen over landrechten zouden beschikken. Hiervoor hebben we meer sponsoren nodig.

Wat is jouw boodschap aan de wereld in het kader van de Women2Kilimanjaro campagne?

Doordat wij vrouwen voedsel produceren, voeden wij onze families, gemeenschappen en de wereld in het algemeen. We zijn erg belangrijk voor de maatschappij en hebben daarom het recht om ons eigen land te beheren. Land is ons leven, land is ons kapitaal, land betekent alles voor ons. Ik roep alle vrouwen op om gezamenlijk actie te voeren voor het recht op land! Samen staan we sterker!

Steun vrouwen zoals Eva in hun strijd voor landrechten

Klik hier