Home - Actueel - Duurzame aarde - Landrechten - “Landrechten voor vrouwen zijn een belangrijk middel om armoede tegen te gaan”

Het belang van landrechten voor vrouwen

Women2Kilimanjaro: Afrikaanse boerinnen komen op voor landrechten. © ActionAid
In oktober 2016 vertrokken meer dan 400 Afrikaanse vrouwen vanuit alle windstreken naar de voet van de berg Kilimanjaro in Tanzania om op te komen voor hun landrechten. Deze #Women2Kilimanjaro campagne resulteerde in een krachtig gezamenlijk handvest dat de vrouwen presenteerden aan hun eigen nationale overheden, regionale overheden en vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Belangrijkste eis: Gelijke toegang tot land voor mannen en vrouwen. Een van die boerinnen was Tiwonge uit Malawi. Hoe kijkt zij terug op de campagne?

 

 
“De Women2Kilimanjaro campagne staat voor landrechten en betekent alles voor me. Het is mijn land, mijn gezondheid, mijn erfenis en mijn kapitaal. Het is voor ons vrouwen niet een privilege om beschikking te hebben over land, het is ons recht!”

 

Wat heeft de campagne je opgeleverd? 

“De campagne heeft ons zeker verbeteringen gebracht. Een belangrijke mijlpaal was bijvoorbeeld de acceptatie van het handvest door de Afrikaanse Unie. Ook hebben vrouwen meer inspraak gekregen op provinciaal niveau, als het gaat om landrechten. Op lokaal niveau zijn veel vrouwen dankzij Reflect Circles officieel eigenaar van een stuk land geworden, omdat ze door ActionAid’s voorlichting en training hun recht op land konden opeisen.”

Landrechten

Landrechten? Waarom is dat zo belangrijk?

Tot wel 80 procent van het voedsel in ontwikkelingslanden wordt geproduceerd door kleinschalige boeren, met name boerinnen. Toch worden hun rechten, zoals hun landrechten, slecht beschermd. Slechts 15% van de landbeheerders in Afrika is vrouw. Vrouwen krijgen vaak geen (goede) landbouwgrond toegewezen en eigendom en erfrecht van land is in veel landen slecht geregeld. Door de groeiende vraag naar vruchtbare landbouwgrond worden lokale boeren steeds vaker van hun land gejaagd. Vaak zonder inspraak of compensatie. Betere landrechten voor vrouwen en gemeenschappen zijn cruciaal voor de aanpak van honger en armoede. Lees meer over landrechten >>

Wat is er nodig om Women2Kilimanjaro voort te kunnen zetten?

“Ik hoop dat steeds meer vrouwen over de wettelijke, geldige documenten beschikken die boerinnen recht op land garanderen. Women2Kilimanjaro sterkt vrouwen om op te komen voor deze rechten. Ook zijn wet en beleid meer gericht op vrouwen dan voorheen. We blijven lobbyen voor goede wetgeving, en zien erop toe dat deze ook worden nageleefd.”

 

 

Wat zou iedereen moeten weten over landrechten?

“Vrouwen moeten betrokken worden bij beslissingen die hen aangaan, zoals recht op land. Vrouwen zijn namelijk voor een groot deel verantwoordelijk voor de voedselproductie. Landrechten = voedsel = gezondheid = vooruitgang. Land is mijn recht en mijn leven. Het geven van landrechten aan vrouwen is een grote stap in het tegengaan van armoede. Samen kunnen we armoede verslaan als vrouwenrechten voorop staan!”

Steun Tiwonge en andere vrouwen in hun strijd voor landrechten

Klik hier